17027. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehérneműek számára szolgáló keményítő készítmény előállítására

Megjelent 1900. évi január lió 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 17027. szám. ív/g. OSZTÁLY. Eljárás fehérnemüek számára szolgáló keményítő készítmény előállítására. PETERSEN DOROTTYA MÁRIA SZÜLETETT CHRISTÍANSEN VASÚTI HIVATALNOK NEJE OBERJERSDALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 2-ika Fehérnemüek keményítősére általában a | közönséges keményítőfajokat használják. Leg- | nagj'obb elterjedésnek a rizskeményítő ör- , vend, mivel ennek a tengeri-, búza-, bur- i gonya-keményítő és más közönséges kemé- | nyitok fölött lényeges előnyei vannak, melyek | bizonyára az egyes keményítő részecskék ti- ! nomságából erednek. Ismeretes dolog ugyanis és mikroszkopikus vizsgálatok is arra vezet­nek, hogy az említett kemenyítőfajok közül a rizskeményítő a legfinomabb. Mindazon­által a rizskeményítőnek is nagy hátrányai vannak a fehérnemüek keményítősénél. Sötét szövetek legyenek azok, akár sötétkék, akár sötétbarna vagy fekete színűek a kereske­delemben előforduló közönséges keményítő­vel nem keményíthetők ki a nélkül, hogy meg ne szürkülnének és foltokat ne kapná­nak. A jelen eljárás czélja ezen hátrány megszüntetése. Az eljárás lényegében abban áll, hogy a fehérnemüek keményítősére egy különös módon összeállított keményítőpreparatumot használunk, melynek az eddigi preparátumok fölött igen lényeges előnyei vannak. Ezen preparátumot úgy állítjuk elő, hogy a szágo­lisztet, mely minden keményítőliszt közül a legfinomabb, alkalmas arányban dextrinnel és konyhasóval keverjük, az összes alkat­részeket szárazon jól egymáshoz keverjük, azután egy kevés hideg vízzel föl eresztjük és végül lassan némi forró vizet öntünk hozzá. A mellett minden kifőzést kerülünk. Czélszerűnek bizonyult a következő keverési arány: 5 súlyrész szágoliszt 2 súlyrész konyhasó 1 súlyrész dextrin. Bizonyos esetekben ezen arányt a czélnak megfelelőleg változtathatjuk. Ha az ily módon elkészített preparátu­mot használjuk a fehérnemüek keményítő­sére, akkor minden más keményítőszertől eltérő hatást nyerünk, a mennyiben minden szürkeség és folt elkerültetik, sőt a fehér­nemű az eddiginél sokkal szebb fényt nyer. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás keményítő készítmény előállítására, jellemezve az által, hogy szágolisztet, konyhasót és dextrint szárazon összekeve­rünk és előbb hideg vízzel, azután pedig egy kevés forró vízzel föleresztjük. palla8 részvénytársaság nyomdája budapesten.

Next

/
Thumbnails
Contents