16989. lajstromszámú szabadalom • Palaczkzár

Megjeleni I !)()<). évi január l»ó 23-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16989. szám, XVIIIM. OSZTÁLY. Palaczkzár. JOH. FRIEDR. WALLMANN & C° CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 18-ika. A jelen találmány tárgya egy palaczkzár, mely ismételt nyitások és zárások daczára tömítve zárja a palaczkot. A zár egy fo­gantyúval bíró átfúrt gömbszelepből áll. mely a palaczknyakra fölcsavarolandó süveg alatt helyezkedik el és ennek fölcsavarolásakor szorosan az üveg szájára fekszik, ezt a fo­gantyú állása szerint vagy nyitva hagyva vagy zárva. A mellékelt rajzban a találmány tárgya: 1. ábrában oldalnézetben ; 2. ábrában függélyes metszetben zárva és 3. ábrában függélyes metszetben nyitva van bemutatva. (a) palaczknyak csavarmeneteire (b) süveg csavarolható föl, mely fölül (c) nyílással bir. A (b) süveg alatt lazán elhelyezett (f) gömbszelepnek (d) furata és (g) fogantyúja van. Az üveg száján (h) tömítőgyűrű fekszik, melynek helyzetét a középnyilásba illesztett (i) hüvellyel biztosíthatjuk. A leírt zár a 2. ábrabeli helyzetében a palaczkot tökéle­tesen zárja. Nyitás czéljából a (g) fogantyút a 3. ábrabeli helyzetébe kell forgatnunk. Ha már hosszabb használat után a (h) gyűrű nem zárna jól, úgy azt (b) süveggel jobban megszoríthatjuk, vagy újjal pótolhatjuk. SZABADALMI IGÉNY. Palaczkzár, jellemezve az (a) palaczk nyakára fölcsavarolt (b) süveg alatt elhelyezett, (g) fogantyúval biró (f) gömbszelep által, melynek (d) furata (g) fogantyú segé­lyével majd a palaczknyak furatának irányába, majd pedig ehhez kereszt­irányba állítható be. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents