16982. lajstromszámú szabadalom • Kerékpár adójegytartó

Megjelent 1ÍM)Í). évi .január hó MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16982. szám. XX/o. OSZTÁLY. Kerékpáradój egy-tartó. RÖSSLER JAKAB GYAKORNOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 5-ike. A kerékpáradó behozatalával szükségessé válik, hogy az adójegy a könnyebb ellen­őrzés szempontjából föltűnő és észrevehető módon helyeztessék el a kerékpáron. Jelen találmány tárgyát egy ily adójegy­tartó képezi, mely szerkezeténél fogva igen egyszerű és főtulajdonsága, hogy már mesz­sziről is fölismerhető. A rajz 1. ábrája a találmány tárgya elöl­nézetben, a 2. ábra pedig az 1. ábra x—y irányú metszete. (a) egy olyan köralakú keret, melynek külső széle behajtva van, fölső része pe­dig a (d) csuklónál elfordítható, (b bl) a keret két felének végein levő nyúlványok, melyek (c) csavarra illő (h) anyacsavar se­gítségével a (d) csuklónál elfordíthatóan alkalmazott (a) keret két felét összetartják. Az (a) keret az ismert alakú (e) szorító­keret (f) részéhez van erősítve. Az (e) ismert alakú szorítókeret, a kor­mányrúdra, a (v vl) nyúlványokon keresztül­haladó (g) anyacsavar és (el) csavar segé­lyével erősíttetik föl. SZABADALMI IGÉNY. Kerékpáradójegy-tartó jellemezve egy ismert alakú (e) szorítókeretre rögzített és az adójegy alakjának megfelelő, (d) csuk­lóval ellátott (a) keret által, mely (b bl) nyúlványokon keresztülhaladó (h) anya­csavarral ellátott (c) csavar segélyével összeerősíthető és mely keret az adó­jegy fölvételére behajtott széllel van ellátva. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA6 RÉ8ZVÉNYTÁR8ASÁC NYOMDAJA BLOAPE8T6N-

Next

/
Thumbnails
Contents