16936. lajstromszámú szabadalom • Szabályozható kenőkészülék légnemű testek nyomása alatt álló kenési helyek számára

Megjelent 1900. évi január lió 19-én. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16986. szám. Vd/l. OSZTÁLY Szabályozható kenó' készülék légnemű testek nyomása alatt álló kenési helyek számára. LUTZE ALFRÉD KERESKEDŐ S/M HALLEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 20-ika. A jelen találmány tárgyát szabályozható kenőkészűlék képezi, melyet légnemű testek nyomása alatt álló kenési helyeken, mint pl. gőzgépek tolattyúin vagy hengerein al­kalmazunk és főképen sajátszerű szerkeze­tével tűnik ki, mely lehetővé teszi azt, hogy a gőz vagy gáz a tartályba beáramolhat, a nélkül, hogy ez által az olajnak a tar­tályból való lefolyását megakadályozná. A mellékelt rajzban a jelen találmány tárgya egy foganatosítási alakjában van föl­tüntetve. Az 1. ábra a kenőkészűlék függélyes hosszmetszete. A 2. ábra a kenőkészűlék harántmetszete az 1. ábra c—c vonala szerint. A 3. ábra harántmetszet az 1. ábra P—P vonala szerint. (A) a készülék külső tokja, mely fölül tökéletesen tömítetten van elzárva, míg alul alsó nyúlványával a (B) csőtestbe torkol. A (B) csőtestben csaptolattyú vagy más hasonló szerkezeti rész alakjában egy záró­szerkezet van beigtatva, melynek segélyével a csőnyílást hirtelen nyithatjuk és zárhatjuk és a készülék használatánál a gőzt a to­lattyúszekrényből az (A) tokba bebocsát­hatjuk vagy attól elzárhatjuk. Az (A) tokban egy fölül nyitott, a fené­ken az (P) lefolyató csővel ellátott (G) olaj­tartály van akként elrendezve, hogy az olajtartály körül szabad levegő tér marad, úgy, hogy a tokba ömlő gőz mindenütt egyenletesen terjedhet ki. A gőznek közlekedő összeköttetése foly­tán annak nyomása a kenőkészűlék tokjá­ban ugyanoly nagy lesz, mint az illető tolattyúszekrényben és mivel az olaj súlya az (F) lefolyató csőben lévő gőz nyomását legyőzni képes és azon kívül a gőz a (G) tartályban lévő olajoszlopra is hat, az olaj mozgásba jön és az (F) cső végén lefolyik. Hogy az olajnak a (G) tartályból való lefolyását kívülről megfigyelhessük, a (B) csőtest egy áttört helyén egy rövid (H) i üvegcső van elrendezve, míg a tartályból való olajkiömlésnek szabályozására, illetőleg az (F) lefolyató cső elzárására egy az (A) tok fölső falán, illetve az olaj betöltésére szolgáló (J) csavaros záron áthatoló (K) csavaros szelep van elrendezve. Az (F) cső toroknyílásán egy ernyőalakú (L) nyúlvány van elrendezve, mely a csövön lefolyó kondenzált víznek levezetésére szolgál. A töltőnyílás az (A) tokban akként van

Next

/
Thumbnails
Contents