16919. lajstromszámú szabadalom • Palaczköblítő

Megjelent 1900. évi január lió 17-én. MAGY. 1 í KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16919. szám, XVIIJ/d. OSZTÁLY. Palaczköblítő. FRESENIUS HENRIK KERESKEDŐ LIPCSÉBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 jnlius hó 3-ika. A szóban levő találmány tárgya egy pa­laczköblítő, mely bármely vízvezetékhez kapcsolható és csakis a palaczk lenyomá­sánál enged vizet kifolyni, még pedig oly módon, hogy a két fúvó egymástól függet­lenül működjék. Míg az egyik fúvóból csak víz áramlik ki, a másik egyidejűleg homo­kot és vizet vezet a palaczkba. A csatolt rajzon az új palaczköblítő az 1. ábrán hosszmetszetben látható, míg a 2. ábra (a) csakis a víz bevezetésére szolgáló baloldali cső alsó részének hossz­metszete, a 3. ábra a víz és homokkeverék beveze­tésére szolgáló jobboldali cső alsó részének és a hozzátartozó tömítőszelenczének hossz­metszete. Az (s) nyomóvezetéktől (1. ábra) kiinduló (c) cső az (r) és (d) könyökdarabokban vég­ződik. Eme könyökcsövek közül a (d) cső az (a) szekrénynek a (b) födél által szorosan elzárt része fenekén fekszik, míg az (r) kö­nyökcső az (a) szekrény baloldali nyitott részében van elhelyezve. A (g) cső az 1. ábrán látható csővezeték megnyújtását ké­pezi, a támasztókereszttel ellátott (h) fúvóba torkollik és az alul nyitott (1) tölcsérrel van körülvéve. A (g) csőnek alul (w) hasí­téka és a (v) szelep szeleplemezzel ellátott (t) dugattyúja van (2. ábra), mely a tága­sabb (e) csőben szorosan záróan mozog. Az (e) cső alsó részének kerületén a víz átbocsátására szolgáló, spirálmenetekben el­helyezett (u) lyukak vannak. A (p) alátét az egész szerkezetet körülveszi, egyúttal pedig az (r) könyökcsővel is kapcsolatot lé­tesít. Az (s) spirálrúgó a (v) szelepet mindig zárva tartja, úgy, hogy a (h) fúvóból (1. ábra) csak akkor fúvatik ki víz, mikor a palacz­kot a támasztókeresztre szorítjuk és a (g) csövet lefelé eltoljuk. A víz ekkor az (u) nyílásokon és a (w) hasítékokon a (g) csőbe és (h) fúvóba folyik. Ha a palaczkot homokkal, söréttel vagy más hasonló anyaggal akarjuk öblíteni, az (i) fúvó támasztó keresztjére szorítjuk (1. ábra). Ekkor az (f) cső (3. ábra) lenyomatik. Az utóbbi a (D) szeleprúdra támaszkodik, mely az (S) spirálrúgó hatása alatt álló (V) sze­lepkúppal van összekötve, úgy, hogy a sze­lepet az (f) cső lenyomásával nyithatjuk. A víz ekkor az (a) szekrénybe áramlik, az (m) szelepgolyót fölemeli és a szekrény alsó részében levő homokot az alul nyitott (f) csövön kihajtja. Hogy a homok jobban szét­szórassék, az (i) fúvót belül egy bádogspi­rálissal lehet fölszerelni. Az (f) cső tömítése a szekrény belsejében (2. ábra) a (b) födél

Next

/
Thumbnails
Contents