16887. lajstromszámú szabadalom • Forgó mótor

Megjelent 1900. évi január hó l<í-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16887. szám. V/d/3. OSZTÁ LY. Forgómótor. SCHULZ SIMON GÉPÉSZ PANCSOVÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 11-ike. Találmányom tárgya egy forgómótor, mely gőz, sűrített levegő, gáz vagy nyomás alatt álló folyadék segélyével tartható üzemben és mely a csatolt rajzon az 1. ábrán a 2. ábra x—x vonala szerint vett metszetben, a 2. ábrán az 1. ábra y—y vonala szerint vett metszetben látható. A mozdulatlan (1) tengelyre, melynek egyik, az 1. ábra szerint a bal vége egy szűkebb (2) bevezető, másik, a jobb vége egy tágasabb (3) elvezető furattal van el­látva — egy sarlóalakú, széles (4) terelő kar és ennek két oldalán egy-egy keskenyebb (5) kar van fölékelve. A (4) terelő karnak egy a (2) bevezetőfuratfal közlekedő (6) furata van, azonkívül oly módon van ki­vájva, hogy a kivájásában az (5 5) karokba ágyalt (7) tengelyre ékelt (8) lapátos kerék helyet foglalhasson. Eme lapátos kerék egy megfelelően alakított fogakkal biró fogas­keréknek tekinthető, két oldalt egy-egy (9) aczéllemezzel van ellátva, mely aczélleme­zek a fogközekkel kamarákat képeznek. A lapátos kerék a (6) furatra viszonyítva oly módon van elhelyezve, hogy a furatból nagy sebességgel kiáramló gőz, levegő vagy folyadék a kamarákba jusson és a (8) lapá­tos kereket forgásnak indítsa. A lapátos kerék (7) tengelyére két (10) fogaskerék van fölékelve, melyekbe az (1) tengely körül forgatható (11) burkolatnak egy-egy belül fogazott (12) gyűrűje fogód­zik, úgy hogy ha a lapátos kerék forgásnak indul, a (10) fogaskerekek a burkolatot for­gassák. Ha kívánatos, a (11) burkolat moz­dulatlan is lehet, ekkor a leírt áttevés az (1) tengelyt forgatja. Ha a burkolat forgatható és a tengely mozdulatlan, a burkolat szíjdob alakjában képezhető ki. A munkát végzett fáradt gőzt, levegőt vagy folyadékot a burkolatba nyúló (15) csövön vezetjük az (1) tengely (3) furatába. Ha kívánatos, a burkolatban az (1) ten­gelyre több lapátos kereket is lehet sze­relni, ekkor természetesen a burkolatban több (4) és (5) kar is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Forgó mótor, jellemezve a be- és elvezető furatokkal biró (1) tengelyre ékelt (5) karokba ágyalt (8 9) lapátos kerék, a gőzt, sűrített levegőt vagy vizet a (8 9) lapátos kerékhez vezető és az (1) ten­gelyre ékelt (4) terelő kar és a (7 8) lapátos kerék forgását a (11) burkolatra átvivő (10 12) fogaskerék áttevés által. (1 rajzlap melléklettel.) PAU.A9 RÉSZVÉNY TÁRSA8AG NYOMDÁJA BUOAPCB-ft.

Next

/
Thumbnails
Contents