16870. lajstromszámú szabadalom • Újítás ecseteken

Megjelent 1900. évi január hó 15-én. MAGY. Ü KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16870. szám. XX/e. OSZTA LY. Újítás ecseteken. KRAUSZ KÁLMÁN FlS SCHWARCZ ADOLF BÁDOGOSOK DEBBECZENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 21-ike. -Jelen találmány tárgyát ecseteken esz­közölt újítás képezi; a gyakorlatban az ecsetek használatba vétele előtt azok sörte­pamatját zsineggel kötik át, mert a pamat­nak csak egy részét használják; a hosszú pamat hátránya, hogy szétfröccsenti a festé­ket és a munka biztosságát zavarja; a sörték lekopása után a zsineget lefejtik és a meg­maradt sörtepamatot használják. A sörtepamat azon részébe, mely eleinte le van kötve, a nedvesség fölszivárog és sok esetben rothadást idéz elő, minek követ­keztében az ecset időnek előtt hasznavehe­tetlenné válik. Jelen bejelentés ezen hátrányok kiküszö­bölését czélozza az által, hogy a kötés helyett állítható hüvelyt alkalmaz. A találmány tárgya a mellékelt rajzon ábrázoltatott és pedig a 3. ábrán a találmány lényegének jobb megérthetése czéljából tor­zítva. hogy a hüvelyek közti méretkülönb­ségek jobban láthatók legyenek. Az 1. és 2. ábra a találmány tárgyával fölszerelt ecsetet elölnézetben ábrázolja, 3. ábra a találmány tárgyát hosszmet­szetben tünteti föl. (b) sörtepamatot a csavarmenetekkel ellá­tott (c) hüvelybe foglaljuk és a hüvely segélyével a pamatot az ecset (a) szárára erősítjük föl. A (c) hüvely csavarmenetein az anya­menetekkel ellátott (d) hüvely föl- "és letol­ható, mi által az ecset sörtepamatjának működő részét nagyobbá, illetve kisebbé tehetjük. Természetesen az itt példakép föltiinte­tett csavarkötés helyett bármily más hasonló oldható szerkezet is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Újítás ecseteken és hasonló eszközökön, jellemezve az által, hogy az ecset szárára erősített (c) hüvelyre oldhatóan van egy másik (d) hüvely erősítve, mi által a sörtepamat működő hossza szabályozható. (1 rajzlap melléklettel.) M..AS RÉSZVÉNY1ÁR8A8ÁO NYOMDÁJA BUDARÉStE.*,

Next

/
Thumbnails
Contents