16869. lajstromszámú szabadalom • Levélmérleg

Megjelent 11)00. évi január lió 15-én. • MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16869. szám. VII/f. OSZTÁLY. Levélmérleg. KRAUSSE KÁROLY LAJOS KÖNYVKÖTŐ KAMENZBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 2-ika Mellékelt rajzon az 1. ábra a mérleg nézetét és a 2. ábra az oldalnézetét tünteti föl. A mérleg a következő .alkatrészekből áll: Az (1) állványból, a (3) emeltyű (2) csap­ágybakjából, az (5) mérlegcsésze (4) tartó rúdjából, az ezzel csuklósan összekötött (8) karból, az átállítható (7) súlyból, a (11) ten­gely csapszögeinek (9) borító lemezeiből, a (8) kar (10) csapjából és a mérlegemeltyű vége számára a (6) vezető villából. A mérleg működési módja következő: Ha a levelet pl. 15 gramm határsúlyig akar­juk ellenőrizni, úgy a (7) súlyt a mérleg emeltyűn lévő (15) jelzésre akasztjuk és a levelet az (5) mérlegcsészébe tesszük. A míg ezen csésze (15) grammal nincs megterhelve, addig a (3) mérleg emeltyű nyugalomban marad, ha azonban a súly csak 1 fi grammal több, úgy az emeltyű ingadozik. Ha a súly löVa gramm, úgy az emeltyű a (6) villa végéhez ütődik. Ugyanezen eset áll fönn, ha 50. 100 ós 200 grammot akarunk lemérni. A mérlegnek nem kell okvetlen vízszintes helyzetben állani, mint az eddigi skála mérlegnek és az által, hogy a súly megállapítása miatt nem kell addig várni, míg az emeltyű nyu­galomba jön, sokkal gyorsabb áttekintést tesz ezen mérleg lehetővé, mint az eddigi skála vagy emeltyűs mérlegek. SZABADALMI IGÉNY. Levélmérleg jellemezve a (6) villában veze­tett, valamint csuklósan fölfüggesztett mérlegcsészével ellátott (3) emeltyű által, melynek (11) tengelye oly módon van a (2) állványba ágyazva, hogy fölfüggesz­tési pontja a súlypont fölött fekszik, mi által a mérleg emeltyű csak a súly­határ nagyobb túllépésénél lép ki stabil egyensúlyából, azon czélból, hogy a levél súlya már a mérleg emeltyű nyugalmi állásába való jövetele előtt gyorsan meg­határozható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) títiSadvana vryaNOAM r.ysvssy an^AZSS* avrtVA

Next

/
Thumbnails
Contents