16740. lajstromszámú szabadalom • Újítások szeszlepárlók rektifikátorain

Megjelent I !><><>. évi január lió 4-én. MAGY. tó KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16740. szám. IV/b. OSZTÁLY. Újítások szeszlepárlók rektifikátorain. EICHEL EMIL GYÁRVEZETŐ SENKVICZBEN ÉS EHRENWERT VICTOR GÉPÉSZ KOROSON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 5-ike. Jelen találmányi bejelentés tárgya a szesz- | lepárlók rektifikátorain eszközölt javítások, melyeknek folytán magasabb foktartalmú szeszt tudunk előállítani. A találmány tárgya mellékelt rajzban egy hosszmetszetben van ábrázolva; a rektifiká­torhoz tartozó (z) főzőkazán skizz-szerűen van föltüntetve, míg a szintén hozzátartozó kondenzátor nem ábrázoltatott. (a) a rektifikátortér, (b) a szesz bevezeté­sére szolgáló csővezeték, (d) a deflegmátor­tányérok, (c) azon edények, melyekben a deflegmátortányérok elhelyezést találnak, (a) a (c) edények összeköttetésére szolgáló és itt (f) toldattal ellátott összekötő csövek, (g) a szeszelvezető csővezeték, (h) a hűtővíz csőrendszere, (i) a fölmelegített hűtővíz el­vezetésére szolgáló cső és (j) az aljszesznek az egyes (c) edényekből való elvezetésre szolgáló cső; (1) cső a (k) és (a) teret köti össze. A (z) főzőkazánból jövő szeszpárák (b) csövön át az (a) térbe jutnak, honnan (n) csatornán keresztül (k) térbe jutnak és a nyilak irányában haladnak, miközben (k) tér hideg vízzel hűtött fölső részén a vízpárák és az alacsony hőmérsékű szesz kondenzá­lódik és (d) deflegmátortányérokon lefolyik. A szeszpárák az (e) csőtoldatokon a következő (c) edénybe emelkednek, itt ismétlődik az előbbi folyamat; a kondenzált víz a (cl) edénybe folyik és ott az (e) cső meghosz­szabbított (f) toldata által a lefolyásban meg­akadályoztatik ; ennek folytán nem találkoz­hatik az újonnan fölszálló gőzökkel, melyek az eddigi berendezéseknél víztömegeket ra­gadtak magukkal; hasonló (f) toldat van a többi edénynél is. Az egyes (cl c2 c3) edényekben konden­zált víz és szeszkeverék a (jl jJ j3 j4) csö­veken át a (k) térbe vezettetik; innen a nyitva levő (1) csapon át (a) térbe folyik, hol a bevezetett forró szeszpárák által új­ból elpároltatik. Közvetlen az üzem befeje­zése előtt (1) csapot elzárjuk, úgy hogy az ezután kondenzálódó víz és szeszkeverék a (k) tér feuekén gyűl össze; az (a) térben összegyűlt aljszesz eltávolítása után az új üzem megkezdésekor ezen (k) térben levő víz és szeszkeveréket az (a) térbe bocsátjuk, hol az elpárologtatik. Minden egyes (cl c2 c3) edényre valamint (k) edényre is (h) vezetékből friss hideg vi­| zet vezetünk, a mely az alulról jövő párá-

Next

/
Thumbnails
Contents