16730. lajstromszámú szabadalom • Esztergagép

Megjelent J900. évi január lió 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16780. szám. XVI'd. OSZTÁLY. Eszterga-gép. MOLL JÁNOS MECHANIKUS AUGSBUBGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 12-ike. Jelen találmány tárgyát képező eszterga­gép görbe tengelyek forgattyú-csapjának és belső oldalainak esztergályozására szolgál. A mellékelt rajzok jelen találmánybeli esz­terga egy kiviteli alakját mutatják be. 1. ábra annak jobb oldali homloknézete, 2. ábra élőiről való nézete, 3. ábra alaprajza, 4. ábra a gép baloldali homloknézete, 5. és 6. ábrák egy oldható vezetőorsótok­nak nagyobb léptékű rajzai, 7., 8. és 9. ábrák a szerszám mozgatását eszközlő berendezésnek hasonlóképen na­gyobb léptékű rajzai. A gép lényegében (A) alapzatból, (B) hossz-, (C) keresztszánból, a tulajdonképeni (D) esztergából és (E F) bakokból áll (2. ábra). A görbe tengelyt a gép hosszirányában (E F) bakokba foglaljuk. A beállítást oly módon eszközöljük, hogy (C) keresztszán kö­zepe (1. ábra) összeessék az esztergályozandó forgattyúcsap közepével, vagyis más szóval, hogy a görbe tengely geometriai középvo­nala az eszterga közepétől, a teljes forgaty­tyúhosszal oldalt feküdjék. Az esztergának a csap esztergályozásánál való oldalirányú el­tolatása (B) szán segélyével, míg a forgaty­tyú belső oldalainak laposra való esztergá­lyozásánál a szerszám mozgatása egy később leírandó, az eszterga forgása által működte­tett közlőmű közvetítésével történik. A gépet a (2) tengelyen fölékelt (1) tár­csák közvetítésével hozzuk mozgásba (1—3. ábra). A (B) szán alatt elrendezett csap­ágyakban lévő (3) kúpos fogaskerék (1. ábra) (2) tengely hosszanti hornyában a kerék agyának egy megfelelő ékjével csúszik. (B) szánon ágyazott (5) függélyes tengely egyik végén (4), másik végén (6) kúpos kereket hord. Ez utóbbi (7) kúpos kerékbe kapasz­kodik. (7) kerékben (B) szán alaplapjára sze­relt (8) tengely horonyban csúszó ékkel el­tolható. A (8) tengelyen lévő (9) homlok­kerék mozgását a (11) tengelyen megerősí­tett (10) kerékkel közli. Innen a mozgást ismét (12 13) kerekek viszik át (D) eszterga belső (72) gyűrűjére. A (D) esztergaház a (C) keresztszánon mereven van megerősítve, (14) fecskefarkalakú vezetékek segélyével a megmunkálandó tengelyhez keresztirányban eltolható (2. ábra) és (15) csavar segélyével tetszőleges állásban rögzíthető. Az esztergának a gép hosszában való moz­gatására a végignyúló és (16) orsótokkal bíró (17) csavaros orsó szolgál (4. ábra). Az ennek végén ülő (18) hajtányt (1. ábra), (19 20) kerekekkel (3. ábra) fölszerelt közbeik-

Next

/
Thumbnails
Contents