16727. lajstromszámú szabadalom • Beeső nyelvvel csukható és zárható, jobbra és balra nyíló ajtókra egyaránt alkalmazható bevésett zár

Megjelent 1900. évi január hó 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16727. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Beeső nyelvvel csukható és zárható, jobbra és balra nyíló ajtókra egyaránt alkalmazható bevésett zár. LISKA SÁMUEL GÉPÉSZ TISZA-FÖLDVÁBON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 23-ika. Jelen találmány tárgya oly beeső nyelvvel bíró zár, melynek kilinccsel nyíló nyelvét kulcs segélyével elzárhatjuk, s jobbra és balra nyíló ajtókra egyaránt alkalmazhatjuk, bár beeső nyelve nem szimetrikus alakítású, mint az eddig ismert ilyen tulajdonságú zá­raké. A mellékelt rajzban 1. ábra a zár belső nézete normális állás­ban, vagyis midőn csak a kilincs segélyé­vel nyitható; 2. ábra a zár alulnézete; 3. ábra a zár elölnézete; 4. ábra a zár belső nézete teljesen zárt állapotban; 5. ábra az ütköző lemez elölnézete; 6. ábra a nyelv fölűlnézete; 7. ábra a nyelv hátulnézete. Az (a) dió (b c) nyúlvánnyal van ellátva. A nyelv (d) része a zártok (e) kivágásában és az (f) homloklemezben vezetődik, (dl) része pedig (g) lemezen. A nyelv (d) része bármily ismert csapó nyelv alakjának meg­felelően képezhető, (dl) részét azonban úgy kell kiképeznünk, hogy a zártokból kivéve, megfordítható legyen, miáltal a zár jobb és bal szárnyú ajtókra egyaránt alkalmazhatóvá válik. E czélból a nyelv (dl) részének alsó és fölső részén alkalmazott (h) és (i) kivá­gások, valamint a hátsó részén lévő, veze­tékül szolgáló (k) nyúlványok szimetrikusan vannak elrendezve. A nyelv (dl) részére (1) záró lemez van helyezve, és pedig a nyelv (d) része és (k) nyúlványai között, úgy hogy ezek képezik az (1) záró lemez vezetékét nyitás vagy zárás alkalmával. Az (1) záró lemez (m) nyúlvány­nyal és (n) kivágással van ellátva. A zártok három sarkában (ol o2 o3) te­kercsrúgókat rendezzük el, melyek nyitás, il­letve zárás alkalmával a nyelvre, illetve az (1) záró lemezre gyakorolnak nyomást. Az (o) tekercsrúgó pedig az (a) dió (c) nyúlványát (v) csavarházhoz nyomja, mely (v) csavarház a zártok fölső lapjának a tokra való erősíthetésére szolgál. A zár kilinccsel való nyitásánál az (a) dió (1) nyíl irányában forgattatva, annak (b) nyúlványa az (1) zárólemez (m) nyúlványába kapaszkodik s az (1) záró lemezt (o ol o2) rúgók hatása ellenében hátra tolja, úgy hogy a nyelv (d) része a zártokba húzódik vissza s az ajtó kinyitható. A kilincs eleresztése után a nyelv (o ol o2) rúgók hatása követ­keztében normális állásába csapódik vissza (1. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents