16726. lajstromszámú szabadalom • Mótorkocsi

Megjelent 1900. évi január lió 4-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16726. szám. XX/a/2. OSZ TALY. Mótorkocsi. HEEBNER SÁMUEL YOKE BANKÁR PHILADELPHIÁBAN A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 11-ike. A jelen találmány tárgyát mótorkocsi ké­pezi, mely a mellékelt rajzban egyik foga­natosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a kocsi oldalnézetét láttatja, a hol is egyes részletek világosság kedvéért el vannak hagyva. A 2. ábra fölűlnézete. A 3. ábrán a kocsi mellső tengelye, az azon fölszerelt egyik futó kerék és a hozzá­tartozó részletek részben metszett oldalné­zetben vannak föltüntetve. A 4—li. ábrák a kocsinak külömböző részleteit láttatják. A kocsi (A) szekrénye (1. ábra) a (B) há­tulsó és a (C) mellső kerékpáron nyugszik A szekrény (D) vázának fölső része a rajz­ban föltüntetett módon meghajlított (d dl d2) rúdak által képeztetik, melyek az (E) lábvédőt és az ülések megerősítésére szol­gáló (E FI) tartókat hordják. A szekrény belsejében bármily ismert szerkezetű battéria vagy accumulator van elhelyezve. A (Gl) tengelyen a kátsó (G) futó kerekek vannak fölékelve, mely tengely a szekrénnyel a (H H Hl H2) rúgok közvetítésével van összekötve; ezen összeköttetés olyan, hogy a hátulsó kerekeket a szekrényhez képest nem lehet elmozgatni, a mint ez sok motor­kocsinál szokásos. A mellső (J) tengely, melynek íj) végein az (I) kerekek ülnek, a rögzített (K) csőben (13. ábra) forgathatóan van elrendezve, mely utóbbi (L) tartóinak (1) toldatában megerő­sített (M) rúgók által liordatik (5. ábra). Az (M) rúgók (m) része mereven van a forgat­ható (N) vázhoz erősítve (11. ábra), melyet az (n) harántrúd és az oldalas (nl n2) rú­dak képeznek (2, ábra). A kocsiszekrény mellső részében ezen (N) váz az (M) rúgók és a (K) cső közvetítésével a (J) tengelyen nyugszik (1. ábra). Az (N) váznak oldalas (nl n2) rúdjai a (J) tengelyen túl hátranyúlnak (2. ábra) és az (n3) rúdak által vannak egymással össze­kötve, melyek az (N) váznak a kocsiszek­rény vázával való összeköttetésre szolgáló (0) csapot hordják, mely a szerint arány­lag jóval hátrább van elrendezve, mint a (J) tengely, a mi nagyban megkönnyíti a kocsi kormányzását és elősegíti a hátulsó kerekeknek a mellső kerekek irányába való beállását. A szekrény vázát hordó keret az oldalas (Pl) rúdakból áll, melyek az (0) csappal mint középponttal biró ívalakú (P) rúd ál­tal vannak egymással összekötve, mely rúd az (N) vázon elrendezett (p) görgőkön (1. ábra) nyugszik. A (Q) fogazott ív (2. ábra)

Next

/
Thumbnails
Contents