16696. lajstromszámú szabadalom • Mosóüst

Megjelent 1 {)<)(). évi január lió 3-án. MAC.Y. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 16696. szám. XVIIl/a. OSZTÁLY. Mosó-üst. BBOWN JAKAB GYÁROS MANCHESTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 junius hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát folytonos viz­keringéssel bíró mosóiist képezi, melynek egy foganatosítási alakja a mellékelt rajz­ban függélyes metszetben van föltüntetve. Ezen mosóüst két (a) és (b) edényből áll, melyek közül a belső egy, a tulajdonképeni fenék fölött elrendezett lyukasztott (d) fe­nékkel van ellátva, mely vagy egy (e) alá­téten nyugszik vagy más módon tartatik a belső edény fenekétől megfelelő távolság­ban. A lyukasztott (d) fenék alatt az (a) edényben (a2) lyukak vannak elrendezve, melyeken át a viz az (a) edény belsejéből az (a) és (b) edény közötti (e) télbe ömlik. Az (a) edényt az (a) vagy (b) edények egyi­kén helytállóan elrendezett (al) nyúlványok segélyével a (b) edény oldalfalaitól megfe­lelő távolságban tartjuk. A külső (b) edény ill. üst egy viztartálylyá kiképezett ürös (f) fedővel van elzárva, mely a csavarmene­tekkel ellátott (g) dúgó által elzárható (fl) töltő nyílással, valamint egy (h) kibocsátó csappal van ellátva. Ily módon az eltávozó gőz melegének legnagyobb részét az (f) fö­dőben lévő víznek adja át úgy, hogy utóbbi erősen előmelegítve jut az oldalt elrende­zett (i) csapon és (bl) nyilásokoo át a (b) mosóüstbe. A nyitott (f) tölcsérnek elrende­zése folytán a vízállás magassága kívülről mindenkor könnyen ellenőrizhető és a (h) csap, valamint a (b) edény fenekének (b2) nyílásával összekötött (k) kibocsátó csaj) segélyével könnyen ós tetszőlegesen szabá­lyozható. Az iistöt vagy megfelelő fallal vesszük körül vagy szabadon állítjuk föl és tetsző­leges módon fűtjük. Az üst fűtésénél a víz legerősebben a (b) falakon hevíttetik föl, minek következ­tében az a berajzolt nyilak irányában a két (a) és (b) edény közötti (c) térbe száll föl és ömlik a belső (a) üstbe át, mire a lyu­kasztott (d) fenéken lévő mosandó anyagon és az (a2) nyílásokon át ismét az (a) és (b) | közti térbe jut. A viznek folytonos kerin­gése és a benne lévő mosószerek természe­tesen tetemesen megrövidítik a tisztításra szükséges időt úgy, hogy a jelen találmány tárgya úgy üzemköltség mint időmegtakarí­tás szempontjából nagy előnyökkel bír az eddigi mosóüstökkel szemben. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kettősfalú mosóüst, melynek kiilső (b) fala az (a) belsőn túl nyúlik és melynek belső feneke (a2) lyukakkal van ellátva. 2- Az 1. alatt igényelt mosóüstnél egy a

Next

/
Thumbnails
Contents