16643. lajstromszámú szabadalom • Kétrészű laza szijdob a hajtószíj elhelyezésére szolgáló berendezéssel

don történhetik, a laza szíjdob a szíj okozta | terhelés következtében meg fog állani, úgy j hogy a gépnek újból való üzenibehozatalá í hoz a szíjnak kis mérvű meghúzása is elég- [ íéges, mikor a szíj ismét az (R) szíjdobra , fog fölcsúszni. Az (L) laza szíjdob, ép úgy mint a (H) hüvely is, fából, fémből vagy más anyagból készülhet, ép úgy az (1 11) menetek száma is tetszőleges lehet. SZABADALMI IGÉNY. Laza szíjdob transzmisszió-tengelyekhez, jel­lemezve bizonyos számú, a kerületén al­kalmazott csavarmenet alakú (1 11) me­llet által, melyek oly módon vannak ala­kítva, hogy a menetek alapfölülete az ékelt szíjdobtól elfordu : oldal felé mé­lyebbek legyenek, ho;\ a szíjnak ezen oldalon történő föltiúzását megkönnyít­sük, mely szijat a laza szíjdob kismérvű forgatásával a csavarmenetszerű mélye­dés segélyével az ékelt szíjdobra lehet fölhúzni, míg a laza szíjdob a szerelés megkönnyítése czéljából két csavar vagy más hasonló tagok segélyével kapcsolt részből áll. (1 rajzlap melléklettől.) FALUS wésZVÉNYTARSAeAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents