16639. lajstromszámú szabadalom • Hajtóláncz

Megjelent 1899. évi deczember hó 38-án. MAGY. tf&fr KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIKAS 16639. szám. V7©/1. OSZTÁLY. Hajtóláncz. POTMESIL HENRIK KERESKEDŐ BRÜNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 3-ika Jelen találmány tárgyát oly hajtóláncz (csuklósláucz) képezi, mely különösen kerék­párokhoz alkalmazható előnyösen. A kerékpároknak s hasonlóknak eddigi hajtólánczai, mint ismeretes, a (b) csapok által összekötött (g) lemezekből állanak, hol az előbbiekre a hengeres (hl) tokok vannak szabadon rátolva (2. ábra). Ellenben a talál­mánybeli hajtólánczuál a (bl) tokok helyett (k) golyók vannak (b) csapokra szabadon rátolva (1. ábra), miáltal a súrlódás lénye­gesen csökken, amennyiben a súrlódási fö­liilet (g) lemezek és (k) golyók, valamint a lánczkerék fogai és (k) golyók között, a le­hető legkisebbre van redukálva. Továbbá a golyókhoz a piszok is sokkal kevésbbé fa­jiad hozzá, mint a hengeres tokokhoz. A találmánybeli hajtóláncczal fölszerelt kerékpárokkal megejtett kísérletek eredmé­nyéből kitűnt, hogy a közönséges hajtólán­czokkal ellátott kerékpárokkal szemben az előbbiek csekélyebb erőfölhasználás mellett gyorsabban hajthatók. SZABADALMI IGÉNY. Hajtóláncz, jellemezve a (g) lemezeket össze­kapcsoló (b) csapokra szabadon rátolt (k) golyók által. (1 rajzlap melléklettol.) &AU.AS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents