16578. lajstromszámú szabadalom • Egyetemes forgó dugattyús gép

Megjelent 1899. évi deczember hó 32-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI jRSff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 16578. szám. V/«-1/3. OSZTÁLY. Egyetemes forgó dugattyús gép. MARTINOLI LAJOS MÉRNÖK TURINBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát oly forgó gép képezi, mely szívó szivattyú, nyomó szivattyú, légsűrítő, fúvó, mótor, vízmennyiségmérő stb. gyanánt szolgálhat, a szerint, a mint az kiilső erő által működtetik, vagy pedig nyomás alatt álló folyós test által, mint milyen a víz, a vízgőz, a lég, a gáz stb. A mellékelt rajz ezen gépnek egy foganato­sítási alakzatát mutatja, még pedig annak alkalmazását, mint szívó és nyomó szi­vattyú. Az 1. ábra a találmány tárgyát képező gép­nek nézete; az (a) gyűrű részben metszve, hogy a henger belseje látható legyen. A 2. ábra egyik része a gépnek (C D) vonal szerinti metszetét mutatja, míg másik része az 1. ábra (E F G H) vonalai szerinti metsze­tét ábrázolja; míg a 3. ábra a gépnek az 1. ábra (A B) vonala szerinti metszete. A gép üreges (a) körgyűrűből áll. melyet a gyűrű alkotóira merőleges (b) válaszfalak alkalmas számú gyűrű szeletre osztanak. A rajzban csak két (b) válaszfal van alkal­mazva. Ezen gyűrűszeletek mindenikében (c c, d d) dugattyúpár van mozgathatólag el­rendezve, ugyanazon (e f) dugattyúrúd | végére szerelve, melynek közepe (h) karhoz i van erősítve. I Viszont ezen (h) kar (i) fogaskerékkel van összekötve, mely az üreges (j) tengely körül szabadon foroghat és mely (i) fogaskerék ellipsis (kerűlék) vagy ovális (tojásdad) alakú. Minden gyűrűszeletnek megfelelően a gyűrűn (k) kimetszés van, a (c d) dugattyú­párok ide-oda való (alternatív) mozgásának megfelelően (h) kar mozgásának létesíthe­tése. A (k) kimetszések és (b) válaszfalak közötti gyűrűszeletrészek alkotják a (c d) dugattyúk kamráit és a dugattyúk útját határolják. Minden dugattyúkamra végén, vagyis inkább közel a (b) válaszfalhoz két szelep van elrendezve, melyek egyike (1) levezető vagy szívó szelep, másika (m) elvezető vagy nyomószelep. Ezen két szelep mindegyike a (j) üreges tengellyel (U) cső által van összekötve. A (j) tengely egész hosszában üreges, kivéve középső tömör (o) részét, mely a két (u) cső torkolata között fekszik. Ebből következik, hogy (j) tengely szintén két különálló részre van osztva, melyek elseje mint odavezető, vagy szívócső, míg másika, mint elvezetőcső vagy nyomócső szerepel. Ezen csőrészek mindegyike a szi-I vattyú azon részével közlekedik, melyben i a dugattyú mozog, illetve melyben a meg­| felelő szelepek el vannak rendezve.

Next

/
Thumbnails
Contents