16505. lajstromszámú szabadalom • Biztosító készülék gőzgépek átváltására

- 2 Ezen helyzetet az 5. ábra tünteti föl. Ezen folyamat így folytatódik tovább. Ha azonban a gépnek kétszer egymás után egyértelmű megindítása válik szükségessé, ezt (k) forgattyúval eszközölhetjük, mellyel a födőlapot a megfelelő helyzetbe forgat­juk. SZABADALMI IGÉNY. Biztosító-készülék mindennemű gőzgépek át­váltására, jellemezve a közönséges (a) át­váltó-emeltyű két (n o) foga által, me­lyeknek (i) állítókorongon elrendezett két megfelelő (m l) foggal való kapcsolódása használat közben egy fogbeosztással előre és hátra önműködőlég változtatható, azaz az átváltó emeltyű egy meghatározott ál­lása az (i) állítókorongnak két különböző állását állapítja meg, miáltal (f) rúgóha­tás alatt álló (d e) zárószögek megbízha­tóan úgy állanak be, hogy az átváltó emeltyűt csak egy oldalra lehessen elfor­gatni. (3 rajzlap melléklettel.) VALIA8 RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA RUDAPKSTh.

Next

/
Thumbnails
Contents