16365. lajstromszámú szabadalom • Eljárás tejnek szénsavval való telítésére

Megjelent 1809. évi deczeniber hó 4-én MAGY. SZABADALMI tun. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16365. szám, IV/e. OSZTÁLY. Eljárás tejnek szénsavval való telítésére. DIÓSY LAJOS OKL. GYÓGYSZERÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 julius hó 6-ika. Jelen találmány tárgyát a tejnek szén­savval (széndioxyd-gázzal) való telítésére szolgáló eljárás képezi. Az ezen eljárás által előállított termék üdítő és tápláló ital gya­nánt van hivatva szolgálni. Az eljárás abban áll, hogy a tejet föl­íorraljuk, lehűtjük, azután megszűrjük s erre például a szódavízgyártásnál alkalma­zott, ismeretes gépek segélyével nagyobb (4—6 atm.) nyomás alatt szénsavval (széndi­oxyd-gázzal) telítjük, mely czélra esetleg folyékony széndioxydot is alkalmazhatunk. Az ily módon szénsavval (széndioxyddal) te­lített tejet légmentesen elzárt, alkalmas pa­laczkokba vagy tartályokba fejtjük le. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás tejnek szénsavval (széndioxyd-gázzal) való telítésére, jellemezve az által, hogy a fölforralt és forralás után lehűtött, vagy a nyers tejet megszűrjük s ezután ismeretes gépek segélyével nagyobb nyo­más alatt — esetleg folyékony széndi­oxyd alkalmazása mellett — szénsavval (széndioxydgázzal) telítvén, légmentesen elzárt tartányokba vagy palaczkokba fejt­jük le. "»AIIAS PÉSZVJFNYTÍFSASÍR. MVOMDXÍA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents