16274. lajstromszámú szabadalom • Retortás kemencze lejtősen fekvő retortákkal

Megjelent 18í)í>. évi november hó 7-én. MAGY. tÉifr KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16274. szám. IIle. OSZTÁLY. Retortás kemencze lejtősen fekvő retortákkal. GEYER ADOLF GYÁRIGAZGATÓ GMÜNDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 18-ika. Retortás kemenozéknél, melyeknek retor -tái lejtősen vannak elhelyezve a fűtőgázok­nak azon törekvése következtében, hogy fölfelé szállnak, nagy nehézségbe ütközött, mindaddig az, hogy a retorták alsó vége átmelegedjék. Ezen nehézség az által kerülhető el, hogy a generátor gázokat a retorta alsó része alatt lévő mélyített lángzóba vezetjük ós ott égetjük el. Ha a fűtőgázok föladatuknak eleget tettek és az (a) boltozat, valamint a mellső és hátsó fal által képezett kemenczében lévő 1—9. (j) retortát fölhevítették, a legfölső retorta mögött egy (b) csatornába jutnak, mely a fűtőgázokból fölvett meleget a mö­götte, illetve alatta lévő (c) szekunder- és (d) primerlégcsatornával közli és az égés­terményeket a (b2) csatornán a rókatorokba vezeti. A gázáram irányát a berajzolt nyilak jelzik. A szekunder levegő a kemenczefal fölső részén (e)-nél jut a kemenczébe (1. a 2. és 8. ábrát) a kemencze hátsó végén a (b) csatornák felé lefelé áramlik és a (b) csatornák alatt kígyózó vonalban vezetett (c) csatornákon (5. ábra 1—1. metszet) át­haladva az (e°) csatornán a (h) csatornába megy,mialatt a (b) csatornákban keringő meleg gázok által fölmelegíttetik. Az (o) generátor teljesen be van burkolva és hátsó oldalán egy (hO) nyílással van ellátva, mely a gene­rátorgázok elvezetésére szolgál (2. ábra) A generátorgázok a (h) csatornán a nyíl irányában haladnak át, míg (e°)-nál a sze­kunder levegővel nem találkoznak és a (h) csatornának lángzó gyanánt szereplő (hl) részében el nem égnek. A primer levegő a mellső falon (dl)-nél jut a kemenczébe (6. ábra) és oldalt az (o) generátor alatt lévő (g) víztartály mögött jut a generátor (o°) rostályához. A víztartály a kemenczéből elől kiáll és ott légmentesen el van zárva. A generátorberendezés a ke­menczén kívül is el lehet helyezve. A leírt berendezés segélyével a bevezető­leg jelzett ezélt igen tökéletesen érjük el. SZABADALMI IGÉNY. Retortás kemencze lejtősen fekvő retortákkal, az által jellemezve, hogy a retorták egyenletes fölmelegítése czéljából a gene­rátorgázt a kemencze két oldalán a ke­menczének a retorták alatt lévő legmé­lyebb részén lévő, a retortákból a láng szabad kifejlődését megengedő tér által elválasztott (hl) lángzóba vezetjük és a lángzó alsó részén előzetesen fölhevített levegő segélyével elégetjük, míg a kelet­kezett égésterményeket a kemencze hátsó fölső részében lévő függélyes csatorná­ban a lángzóhoz vezetendő szekunder­levegő előmelegítése czéljából egyen­áramban vezetjük el. °AUAí wész v ÉN VTÁR8A6ÁO NYOMDÁJA BUOAPE6TEN­(1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents