16176. lajstromszámú szabadalom • Ernyőszerkezetű vásári sátor

Megjelent 18Í>Í>. évi október hó 28 án. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16176. szám, VIIl/h. OSZTÁLY. Ernyőszerkezetű vásári sátor. HELLWIG FÜLÖP GAZDÁSZ ÉS SAJTKERESKEDŐ WORMS­HOCHHEIMBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 május hó 31-ike, Jelen találmány tárgya egy ernyőszerke­zetű vásári sátor, mely a mellékelt rajz 1. ábráján oldalnézetben és részben met­szetben, 2. ábráján elölnézetben van föltüntetve. K . nr - • r , / \ Ha az ernyőt be akarjuk csukni (az ábrán pontozottan rajzolva), (c) rúgót vagy horgot kikapcsoljuk; az ernyő csukott helyzeténél (d) feszítőrudak az (a) ernyőrúddal párhuza­mosan állanak. Az ernyoszerkezetu satorvazat az w ernyőrúd fölső végével csuklósan összekötött (d) feszítőrudak képezik, melyekre a sátor­szövet ismét mód szerint van erősítve; az ernyősátor fölnyitása a közönséges ernyők­höz hasonlóan, a (c) rúgóval vagy horoggal rögzíthető (e) hüvely föltolása által eszkö­zölhető; ezen hüvellyel a (d) feszítőrudak a (b) csuklópántok által vannak összekötve. SZABADALMI IGÉNY. . Ernyőszerkezetű vásári sátor, jellemezve az (a) rúdhoz csuklósan erősített s nyitott helyzetnél (c) rúgóval vagy horoggal rögzíthető, tetőalakú (d) sátorváz által, melyre a sátorvászon ismert módon erő­síttetik. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPE8TEN

Next

/
Thumbnails
Contents