16148. lajstromszámú szabadalom • Átkapcsoló távbeszélők számára

Megjelent 18i)í). évi október lió 147-én. MAGY. SZABADALMI Klíl. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 16148. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Átkapcsoló távbeszélők számára. WLASSITS NÁNDOR MÁV. TISZTVISELŐ SZOLNOKON. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 1-ike. E találmány tárgyát egy távbeszélők számára való átkapcsoló képezi, mely a kagylónak híváskor (jelzéskor) a horogra való akasztását illetőleg a horog alkal­mazását fölöslegessé teszi. Az 1. ábra a távbeszélő szekrény (0) oldalfalán alkalmazott átkapcsoló nézetét kívülről ; a 2. ábra ugyanezt belülről nézve; a 3. ábra (X Y) irányú metszetet ; a 4. ábra az (A) korongnak (8 T) irányú metszetét: az 5. ábra az (a) üreg (U V) irányú metszetét, és a ö. ábra annak (S T) irányú met­szetét ábrázolja. Utóbbi két ábra körülbelül négyszeres nagyításban van rajzolva. (A) korong belsejében egy vagy több (a a) üreg van alkalmazva, melyben a vezetékek fémsarkai végződnek. Minden üregben 4 (D D d d) fémsarok van, melyek a vezetékek (d d D D) drót­jainak oda nyúló végeiből állanak. Ezen drótok (c c C C) csavaroknál a távbeszélő szerkezettel vannak ismert módon olyképen összekapcsolva, hogy a mikor (D D) sarkok összeköttetnek, akkor a csengő működtethető a forgató által, ha pedig (d d) sarkok köt­tetnek össze, akkor az áram a kagylókhoz vezettetik. A sarkokat egynéhány higany csepp köti össze, melyet e czélra az (a a) üregekbe öntünk. Ha az (A) korongot (J) jelzésirányában forgatjuk, akkor a higanycseppek a (D D) fémsarkokra ömlenek és azokat összekötik. Ha pedig a (H) jelzés irányában forgatjuk, akkor a (d d) fémsarkokat köti ép így össze. Ha a korongot (S) irányába középre állítjuk, akkor a higany az (a) üreg (v) völgyelésében áll meg, a sarkokat sehol sem éri és így mindkét vezeték meg van szakítva vagyis az áram ki van kapcsolva. Az (A) korong forgatását (F) fogantyú segélyével végezhetjük, melynek (f) tengelye az (A) korongon áthalad és csavarral van megerősítve. Az (A) korong a (t) tengely körül forog, mely (k) karban van megerősítve. A fogantyúnak (f) tengelye (L) lemeznek (1) kivágásában, mely vezetékül szolgál, mozog. Az egész szerkezet a távbeszélő-szekrény (0 ol) oldalfalának (W) vájatában van elhelyezve. SZABADALMI IGÉNY. Átkapcsoló távbeszélők számára, jellemezve egy (L) lemez (1) vájatában, (F) fogantyú

Next

/
Thumbnails
Contents