15989. lajstromszámú szabadalom • Újítások membrane szivattyús peronospóra-fecskendőkön

Megjelent 18ÍM). évi október lió 13-án. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15989. szám. X/1>. OSZTÁLY. Újítások membrán-szivattyús peronoszporafecskendőkön. FBIDBICH 1GNÁCZ ÉS SCHULZ LIPÓT BÁDOGOSOK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát peronoszpora­fecskendőkön való újítások képezik, melyek abban állanak, hogy az ismeretes membrán­szivattyú szerkezet nincsen a fecskendő­szekrény fenekéhez belülről forrasztva, ha­nem arra csak könnyen kezelhető módon van kívülről erősítve, mi által a szivattyún eszközlendő javítás vagy tisztítás, annak leszerelése után igen könnyen történhetik, továbbá, hogy a fecskendő- edény feneke igen szilárddá és tartóssá van téve. Az 1. ábra a peronoszporafecskendő alul- 1 nézete, a 2. ábra a fecskendő alsó része, egy az 1. ábrán eszközölt (x—x) irányú metszés után, a 3. ábra a fecskendő alsó része egy az 1. ábrán eszközölt (y— y) irányú metszés után. Az újítás tárgyát az (r) merevítőlap és a (b) fenék karimázása, továbbá a (d) szélka­zán, a (h) szivattyúház, a (gl) tömítő gyűrű és (g) gummilap köz beiktatásával és az (n) födél, a (p) szorítólap, az (o o o o) csa­varorsók és (ol ol ol ol) szárnyas csavar­anyák közvetítésével, a (b) fenékhez való szorítása képezi. (a) a fecskendőnek víztartó edénye. Ennek feneke (b). Az (a) edény fenekére egy szé­les (c.) vasabroncs van szokás szerint meg­erősítve. (d) az ismert szerkezetű membrán-szi­vattyú szélkazánja, (e és f) a szelepei, a (j) a kifolyó csöve, melyből a kilövelő folya­dék az ismert és a végén permetezővel el­látott sugárcsőbe jut. Ez a cső a (k) csavar­menettel ellátott csapra erősítendő. Mivel ez a találmány lényegéhez nem tartozik, a rajzon föl nem tüntettük. (g) a membrán-szivattyúnak membránjá, (h) a szivattyúháza, (i) a membrán moz­gatására szolgáló rudacska, mely (1) könyök közvetítésével (m) hajtórúd által mozgatható. Ezen eddig leírt szerkezet és azok részei, azok czélja, szerepe, valamint azok műkö­dése teljesen ismeretes és e találmány lé­nyegét nem képezik. E találmány lényegét ezen ismert szer­kezeti részeknek egymáshoz való elhelye­zéseinek és megerősítésének módja és az e czélra alkalmazott megerősítő szerkezetek képezik. A leírt membrán-szivattyú e találmány szerint ugyanis a víztartó edény fenekébe van helyezve, de nem belülről oda for­rasztva, tehát el nem távolíthatóan, hanem kívülről, és pedig forrasztás helyett csak egy (g) gummitömítéssel és később leírandó MAGY. SZABADALMI

Next

/
Thumbnails
Contents