15877. lajstromszámú szabadalom • Kihúzható rúd függönytartókhoz, görredőnyökhöz és más hasonlókhoz

15877. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Kihúzható rúd függönytartókhoz, görredőnyökhöz és más hasonlókhoz. KAMMER EMII, ERNŐ KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 április hó 24-ike. Megjelent 18í)í>, évi október hó 2-án. MAGY. ttíS& KIR. SZABADALMÍ SilDK HIVATAL SZABADALMI LEI RAS A jelen találmány tárgyát függönytartók­hoz, görredőnyökhöz és más hasonlókhoz \aló rúd képezi, mely lehetővé teszi a füg­gönynek vagy a görredőnynek egy fogással való becsíptetését és minden különös fáradt­ság nélkül meghosszabbítható úgy, hogy szélesebb ablakokhoz is használható legyen. A találmány egy kiviteli alakja mellékelt rajzon van föltüntetve, még pedig a követ­kező módon: 1. ábra alulnézet, 2. ábra előlnézet, 3. ábra oldalnézet zárt állapotban, 4. ábra hosszmetszete a szétnyitott és kihúzott rúdnak, 5. ábra a rúd keresztmetszete. Ezen függönytartó-rúd, a mint az a rajz­ból is látható, lényegében az (a) rúdból áll, mely alsó oldalán (4. és 5. ábra) alkalmas bevágással van ellátva és egyik végén egy (b) fejet hord, mely fejhez a (c) csődarab van erősítve. Ezen (a) rudat egy (d) hüvely veszi körül, mely alsó oldalán szintén be­vágással bír és végén egy (e) csappal van ellátva. Ezen csapra rá van tolva elmozgat­hatóan az (f) kengyel, melynek hosszú szára a (g) csőbe nyúlik. A (g) cső az (a) rúd és (d) hüvely bevágásába illik és a végén levő (h) csap segélyével záratik el, mely a (b) rúdfej (c) csőrészébe szorítható be. A találmány tárgyának alkalmazása abban áll, hogy úgy az (a) rúd, mint a (g) cső meghosszabbítható, mialatt a (g) cső a (d) hüvellyel együtt a függönyt vagy gör­redőnyt közbefogják és tartják ; a (d) hüvely hosszában esetleg több a (g) csövet átfogó tű is rendezhető el a (g) cső behajlásának megakadályozása czéljából. SZABADALMI IGÉNY. Függöny- vagy görredőnytartó rúd, jelle­mezve egy hosszában hornyolt és (b c) fejjel ellátott (a) rúd, továbbá egy az (a) rúdra tolható, (e) csappal ellátott és hasonlókép hosszában hornyolt (d) hüvely és egy az (f) kengyel segélyével mozgat­hatóan az (e) csaphoz csatlakozó (g h) csiptető-hüvely által a függöny gyors fölerősítése és a rúdnak az ablak széles­ségéhez való alkalmazása czéljából. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAE KÉSZVÍN VTÁRSAS ÍO NYOMDÁJA TtUT>APB8TK»

Next

/
Thumbnails
Contents