15822. lajstromszámú szabadalom • Nadrágnyújtó

Megjelent 1899. évi szeptember lió 21 én. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15822. szám. XVIlI/a. OSZTÁLY­Nadrágnyujtó. FOGABASCHER VILMOS CS. ÉS KIR. ŐRMESTER SZEGEDEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november hó 21-ike. Jelen találmány tárgyát egy nadrágnyújtó képezi. Mellékelt rajzon: az 1. ábra fölülnézetét, a 2. ábra oldalnézetét, a 3. ábra pedig a nadrágnyújtót össze­rakott állapotban tünteti föl. Ez áll két (A Al) illetve (B Bl) szorító alkatrészből, melyeket egy úgynevezett nürnbergi olló köt össze. (A Al) illetve (B Bl) szorító alkatrészek két (r) illetve (rl) csukló körül forduló és (p) illetve (pl) szárnyas csavar által össze­szorítható pofából állanak, melyek közé a nadrág fölső része illetve alsó része szorít­tátik. A nadrág megfeszítése az (a al, b bl, c cl) léczekből álló nürnbergi ollónak ki­nyújtása által eszközöltetik, A kinyújtott ollónak helyzetében való rögzítése (s) csap­szög és (L) láncz által eszközölhető és pedig úgy, hogy a láncz a rajzon pontozva föl­tűntetett módon az (s) csapszögre akasz­tatik. A nadrágnyújtó fölfüggesztésére (g) horog szolgál és használaton kívül, a nürn­bergi ollónak összetolása által, a rajzon a 3. ábrában föltiintetett helyzetbe hozatik. A nadrágnyújtó összerakott helyzetben az (f) kapaszkodónak az (sl) csapszögbe való akasztása által rögzíthető. SZABADALMI IGÉNY. Nadrágnyújtó, jellemeze (A Al) illetve (B Bl) szorító alkatrészek és ezeket összekötő (a a1 b bl c cl) u. n. nürnbergi olló által, melynek széttolása által a szorító szerkezet (A Al) illetve) (B Bl) pofái közé szorított nadrágot kinyújtják; mi közben az ollónak a kinyújtott helyze­tében való rögzítése egy (s) csapszögbe akasztandó (L) láncz által eszközöltetik. (1 rajzlap melléklettol.) PALLA8 RÉSZVÉNt TÁRSASÁG NYOMOAJA BUDAPESTEM

Next

/
Thumbnails
Contents