15802. lajstromszámú szabadalom • Hajkötő

Meg-jelent 181)0. évi szeptember hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEHl A 8 15802. szám. HLb. OSZTÁLY. Haj kötő. AUDEBIETH LAJOS GÉPLAKATOS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 18-ika. Jelen találmány tárgyát oly hajkötő ké­pezi, mely a hajat az összekuszálódástól megóvja, a folytonos fésülést szükségte­lenné teszi és a hajat is védi. A hajkötőt úgy kell használni, mint az ismeretes ba­juszkötőt. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány oldalnézete a fejre fölkötve; a 2. ábra előlnézetét mutatja. A hajkötő a selyemgazé-szövetből készült sapkaforma fölső (a) részből áll, mely na­gyobb részben az erős (b) szalaggal van szegélyezve, míg a szegély többi részét a (c) gummiszalag fogja be. A hajkötő (b) szalagjára két oldalt a (d e) illetőleg (dl el) szalagok vannak erősítve, melyek az (f fi) gummiszalagban egyesülnek. A három­szögletű (g gl) részek egyik oldalukkal a (d dl) szalagra, keskeny fölső részükkel pedig a (b) szalagra vannak erősítve s a fülre fésült haj letartására szolgálnak. A két oldalról jövő (f fl) szalagok ka­poccsal vagy más ismert módon kapcsoltat­nak össze. Miután a hajat összerendeztük, a haj­kötő sapkaformájú részét reáhúzzuk s az (f fl) gummiszalagokat az áll alatt össze­kapcsoljuk. SZABADALMI IGÉNY. Hajkötő, jellemezve a sapkaformájú fölső (a) rész s ennek részben a szilárd (b) sza­lagból, részben a rugékony (c) szalagból álló szegélye által, mely kétoldalt a ka­poccsal vagy más ismert módon össze­köthető (f fl) gummiszalagokra erő­sített (d e) és (dl el) szalagokkal a fejre erősíthető. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTED

Next

/
Thumbnails
Contents