15777. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet korcsolyáknak görgő czipővé való átalakítására

Megjelent 1891). évi szeptember hó 20-én. MAGY. gpr KIR. SZABADALMI jB§g| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15777. szám. XX'k. OSZTÁLY. Szerkezet korcsolyáknak görgó'czipó'vé való átalakítására. STÖCKER LAJOS ÍRÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 7-ike. Jelen találmány czélja egy oly szerke­zetet létesíteni, melynek segélyével bármily szerkezetű korcsolyát gyorsan és minden segédeszköz nélkül görgőczipővé lehet át­alakítani. A mellékelt rajz 1. ábrája a korcsolya sínének és a reá­szerelt görgőszerkezetnek oldalnézete, míg a 2. ábra a görgőszerkezet elölnézete. A korcsolya (a) sínére egy, legczélszerübben U-alakú keresztmetszettel bíró, (b) talp van megerősítve, melyen (c c) nyúlványok között a (d) görgőkarikák vannak ágyazva. A (b) talpnak a sínen való megerősítése tetszésszerinti módon vihető keresztül. A rajzon föltüntetett kivitelnél a megerő­sítés az (e e) nyúlványokon átmenő (f) csa­varokkal történik. SZABADALMI IGÉNYEK. Szerkezet korcsolyáknak görgőczipővé való átalakítására, jellemezve egy a korcsolya (a) sínére szilárdan megerősíthető (b) talp által, melyen (d) görgőkarikák vannak ágyazva. (1 rajzlap melléklettel.) pallas részvénytársaság nyomdája budapesten 1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents