15733. lajstromszámú szabadalom • Hátbörönd

Megjeleni 1899. évi szeptember lió Ül-éii. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15788. szám. XIX/c- OSZTÁLY. Hátbőrönd. SMERDOFF VLADIMÍR HADNAGY VARSÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 20-ika. A jelen találmány tárgyát hátbőrönd ké­pezi, mely egy, a mellen összecsatolt szíj segélyével a hátnak a jobb válltól a bal csípőig terjedő részén hordható és mely egy kampóval a derékszíjra támaszkodik, úgy hogy a hátbőröndnek egész súlya a bal csí­pőre vitetik át és a bőröndöt hordó egyén jobb vála teljesen szabaddá tétetik, a mi az azon hordott lőfegyvernek kezelését tete­mesen megkönnyíti. A hátbőrönd egy kifelé domborodó lemez által távol tartatik az egyén testétől, úgy hogy a levegő a katona teste és a hátbőrönd között szabadon ke­ringhet. A mellékelt rajzokban a jelen találmány tárgya két foganatosítási alakban van föl­tüntetve. Az 1. ábra a hátbőrönd hátulnézete; a 2. ábra elölnézete; a 3. ábra metszet az 5. ábra (A—B) vonala szerint; a 4. ábrában egy köpenyben lévő katona van hátulról nézve ábrázolva, a ki hátán és mel­lén keresztben hordja a hátbőröndöt és sá­torponyvákat; az 5. ábra a hátbőröndnek oldalnézete; a 6. ábra a tatja; a hátbőrönd zárószerkezetét lát-7. ábra annak külön oldal- és elölnézete; a 8. ábra a hátbőröndnek egy más fogana­tosítási alakja. A hátbőrönd a hosszúkás (a) zsákból (1. és 2. ábra) áll, melyet lehetőleg csekély súly­nak elérése czéljából, előnyösen fekete víz­áthatlan vászonból vagy tetszőleges más könnyű, de erős anyagból, mint léghajóknál használatos selyemszövetből és effélékből ál­lítunk elő. Az egyik, az egyén hátával nem érintkező oldal (1. ábra) a hátbőrönd föde­lét képezi, mely az (m) szíjak és (z) csatok segélyével (6. ábra) elzárható, míg az ellen­kező az egyén hátán fölfekvő (y) oldal (2. ábra) a hátbőrönd fenekét képezi. A hát­bőrönd mindkét oldalán az (s) oldalrészek­kel (5. ábra) van merevítve. A hátbőröndnek használatkor a vállal egy magasságban fekvő vége a (c) szíjjal (5. ábra), alsó vége pedig az (e) csattal van el­látva, melyek közé egy (d) szíjat lehet be­csatolni; ez utóbbira két, egyenként 30 töl­tény befogadására alkalmas tölténytáska húz­ható föl. Ezen szíj egyik végén az (f) csat­tal van ellátva, melybe a hátbőröndöt hordó egyén, pl. a katona mellén a (c) szíjat csa­toljuk be, miáltal a vállon fekvő hátbőrönd megerősíttetik. A tölténytáskák egyike a rézsútos (w)

Next

/
Thumbnails
Contents