15675. lajstromszámú szabadalom • Bordázott vasalófölülettel ellátott vasaló szerkezetek fehérneműek fényesre vasalására

Megjelent 1899. évi szeptember lió 18-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15675. szám. XVIII/n,. OSZTÁLY. Bordázott vasalófölülettel ellátott vasalószerkezetek a fehérneműek fényesre vasalására. HOLZMANN HENRIK FEHÉRNEMŰ-TISZTÍTÓ INTÉZET TULAJDONOSA BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát olyan vasaló-szer­kezetek képezik, melyek bordákkal ellátott vasaló-füliilettel bírnak és ennek következ­tében a vasalt fehérnemű igen szép fényt nyer. Természetes, hogy ezen bordázott vasaló­föliilet bármilyen ismert kézi- vagy gépva­salón alkalmazható, s a találmány lényegé­ben csak ilyen, bordákkal ellátott vasaló­felületre vonatkozik. A bordák ívalaku ke­resztmetszettel bírnak és egymáshoz csatla­koznak, úgy hogy a vasaló mintegy hullá­mos fölületet nyer. E bordák és a vasalási irányra merőleges elrendezésnek s így vala­mennyien egy-egy külön simító szerszámot képviselnek, minek következtében a fehér­nemű fokozott fényt nyer. SZABADALMI IGÉNY. Bordázott vasalófölülettel ellátott vasaló­szerkezetek fehérneműek fényesre vasa­lására, az által jellemezve, hogy az ismert kézi- vagy gépvasalók vasalófölülete a vasalási irányra merőlegesen elrendezett ívalakú bordákkal bír azon czélból, hogy az ilykép nyert hullámos vasalólölület segélyével a fehérnemű fényesre vasal­tassék. F.LLAG KÉSZVÉNYTÁRSASÁC NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents