15659. lajstromszámú szabadalom • Kettősfalú papirzacskó

Megjelent 1899. évi szeptember lió 18-án. MAGY. S KIR­SZABADALMI jgS& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15659. szám. XIII/<1. OSZTÁLY. Kettősfalú papirzacskó. SCHMITZ THEODOR KERESKEDŐ SOESTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 25 ike. Ezen találmány tárgyát egy kettősfalú papirzacskó képezi, melynek külső burokján egy könnyen letéphető szelvény van. E ve­vény arra szolgál, hogy előmutatója bizo­nyos engedményre való jogosultságát iga­zolhassa vele azon üzletes előtt, kitől az árút vette. A zacskó kettősfalú lévén és a szelvény a külső burok egy részét képez­vén. ha leszakítjuk is a szelvényt, a zacs­kót még mindig lehet használni. A mellékelt rajzon a zacskó távlati né­zetben van feltüntetve. A külső (a) burok­nak (b) perforálással bekerített része képezi a (d) szelvényt. A (c) hossznyílás arra szol­gál, hogy a szelvény leszakítása czéljából ujjunkkal benyúlhassunk. SZABADALMI IGÉNY. Kettősfalú papirzacskó vevénnyel, jelle­mezve az (a) burok (b) perforálása által képezett (d) szelvény által, mely a zacskó (c) kivágásán keresztül leszakítható. (1 rajzlap melléklettel.) PALLAS RÉSZVÉNYTÁRBASÁG NYOMDÁJA t UDAPfSTfih

Next

/
Thumbnails
Contents