15570. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hőtartó szigetelésnek azbesztnemez-lapokból, azbeszttapaszból, azbesztlazurból való előállítására, lokomotivok, lokomobilok, hajókazánok, gőzvezetékek stb. számára

Megjelent 1899. évi szeptember lió 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15570. szám. V/c. OSZTÁLY. Eljárás hőtartó szigetelésnek azbeszt-nemezlapokból, azbeszttapaszból, azbeszt­lazurból való előállítására, lokomotivok, lokomobilok, hajókazánok, gőzvezetékek stb. számára. PATAK SAROLTA MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 márczius hó 22-ike. A szigetelendő testet azbeszt nemezla­pokkal oly módon burkoljuk sűrűen körül, hogy az egyes lapokat sodrony, vagy az­besztből való fonalak segélyével egymáshoz varjuk s a nehezen hozzáférhető helyeket valamint a csatlakozási vonalakat ezután azbeszttapaszszal vonjuk be. Erre az egé­szet zsákszövettel burkoljuk be, melyet kí­vülről háromszoros azbesztlazur réteggel mázolunk be. Az utóbbi tetszőleges színben állítható elő, tűz és víz behatása ellen biz­tos s maga a szigetelő burok tetszetős kül­sőt mutat. Az azbesztnemezlapok előállítása a kö­vetkező eljárás szerint történik: 50 s. rész finoman szétdörzsölt állati szőrt, 25 s. rész infuzórikus földet és 25 s. r. azbesztrostot vízüvegoldat közvetítésével bensőleg keve­redett péppé gyúrunk össze s ebből 0 5— 10 m2 területű és 10—20 mm. vastagságú lemezeket sajtolván, ezeket megszárítjuk. Az azbeszttapasz előállítása végett egyenlő köbmennyiségű azbesztrostot és vörös óloin­oxidot keverünk egymással, a keveréket mérsékelt mennyiségű firnisszel itatjuk át s ez után péppé zúzzuk. Az azbesztlazur előállítása végett az azbesztport vasból való serpenyőkben mind­addig izzítjuk, míg csak az idegen, éghető anyagok teljesen elégnek. Ez után a) az alapmáz-készítéséhez 1. térfogat az­besztport, 2. térfogat finoman porított fes­téket, b) a második bemázoláslioz 1. rész az­besztport és 1. rész festéket, c) a harmadik bemázoláslioz 2. rész az­besztport és 1. rész festéket használunk föl. Az azbesztport és festékport bensőleg összekeverjük s az olaj festékek módjára valamely hígfolyós lazurlakkal kezeljük s végül olajfestéktörő-gépeik. finoman meg-1 SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás lokomotivoknak, lokomobiloknak, hajókazánoknak, gőzvezetékeknek stb.­nek azbeszt-nemezlapok, azbeszttapasz és azbesztlazurral való hőtartó szigete­lésére, jellemezve az által, hogy az illető tárgyakat először azbeszt-nemezlapok­kal sűrűen körülburkoljuk, ezután ezen lapokat sodronnyal vagy azbesztfona­lakkal egymáshoz varrjuk, erre a csat­lakozási helyeket aszbeszttapaszszal be­vonván, az egész burkolatot kívülről zsák-

Next

/
Thumbnails
Contents