15565. lajstromszámú szabadalom • Eljárás bármely dörzsfölületen meggyújtható veszélytelen gyufa előállítására

Megjelent 181)9. évi szeptember hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15565. szám. Il/g. OSZTÁLY. Eljárás bármely dörzsfölületen meggyújtható, veszélytelen gyufa előállítására. LINDNER OSZKÁR KERESKEDŐ NÜRNBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 27-ike. Jelen találmány tárgyát méregtelen és szagtalan gyufa előállítására vonatkozó el­járás képezi. Ezen gyufa bármely dörzs­fölületen meggyújtható ugyan, azonban ön­magától való meggyuladása, fölrobbanása véletlen ütődés vagy dörzsölés következté­ben ki van zárva. Ezen czélt az által érjük el, hogy a gyufának kevésbbé gyúlékony anyagból álló fejét egy második, dörzsölés által köny­nyen gyúló anyagból való burkolattal látjuk el, mely úgy sima, mint érdes fölületen meggyulad és az eddig használatos u. n. «gyújtó-lemezeket» van hivatva helyettesí­teni. Ezen könnyen gyúlékony anyag azon­ban csak a gyufa leghegyén foglal helyet, úgy hogy az ily módon elkészített gyufák a skatulyákban, vagy csomagokban esetleg rájuk ható akaratlan súrlódás, vagy ütődés következtében meg nem gyuladhatnak. A gyufának a találmánybeli eljárás szerint való előállítása oly módon történik, hogy azoknak zsiradékkal beitatott fejét először 6 s. r. chlórsavas kálium, 2 s. r. antimontri­szulfid (Sb2 S8 ) 15 s. r. gummi és l-5 s. r. agyag, vagy borostyánpornak s a pépes állomány előállításához szükséges mennyi­ségű víznek kevésbbé gyúlékony anyagot ké­pező keverékébe mártjuk be, mely anyag megszáradása után a gyufák fejének legkülső végét oly pépbe mártjuk, mely a többi alkatrészek összes súlyának körülbelül két­szeresét kitevő súlyú víz és tej keverékébe helyezett 6 s. r. amorf-foszforból, 2—3 s. r. chlórsavas káliumból, 15 s. r. gummiból és 1'5 s. r anilinből áll. Ezen keverékben a foszfor és chlórsavas kálium a legkisebb dörzsölésre vagy ütődésre igen könnyen meggyuladó keveréket képez, míg ellenben a tudvalevőleg a sok nitrogént tartalmazó tej, valamint az anilin'az előbbi keverékre redukáló szer gyanánt hat. A gyakorlat ugyanis azt bizonyítja, hogy a chlórsavas kálium redukáló szerei gyanánt a tej és anilin különös előnnyel alkalmazhatók s ennek folytán olcsóságuk, valamint minden veszélyt kizáró biztos kezelhetésük folytán, más redukáló szereknek eléje helyezendők. A gyufák fejének legkülsőbb végén lévő ezen gyújtóanyag bármely dörzsölési fölü­leten könnyen és biztosan meggyulad, rob­banását közli az alatta lévő, kevésbbé gyúlékony anyaggal, melyről a láng csak­hamar elterjed a zsiradékkal átitatott farészre. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás méregmentes és szagtalan gyufa előállítására, mely minden dörzsfölü­leten meggyújtható ugyan, azonban ön-

Next

/
Thumbnails
Contents