15467. lajstromszámú szabadalom • Biztosított sasszög

Meg-jelent 181M). évi augusztus hó 2í)-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15467. szám. XX/a. OSZTÁLY. Biztosított sasszög. QUAISER N. JÁNOS MAGÁNTISZTVISELŐ CSÁKVÁRON. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 18-ika. A találmány tárgya a legkülönbözőbb czélokra szolgáló sasszög, melyet egy ru­galmas kengyellel való különleges kapcso­lata biztosít az ellen, bogy lökések, rázkó­dások, ingadozások stb. következtében a megfelelő furatból kiessék. A csatolt rajzon eme sasszög az (a) per­selynek a (b) keréktengelyen való rögzíté­sére szolgál, mint az az 1. ábrán elölnézet­ben, a 2. ábrán oldalnézetben és a 3. ábrán fölülnézetben látható. A 4. és 5. ábrán a sasszög ugyancsak függélyes hosszmetszet ben és alaprajzban látható, de a (c) bizto­sító kengyel nyitva van. Az (e) sasszög (d) feje a (c) kengyel sza­bad végével a (h) csap segélyével forgatha­tóan van kapcsolva, még pedig oly módon, hogy a kengyelnek a rugalmasság hatása alatt erősen egymásra szoruló, villát képező (f) végei belső fölületükön csatornaalakú (g) hornyokkal vannak ellátva, melyek a sas­szög (d) fején alkalmazott megfelelő (i) bor­dákra szorosan ráfekszenek és a (c) ken­gyel önkényes elfordulását meggátolják. Másrészt a (c) kengyel, melynek tengelye a sasszög tengelyével szöget képez, egy (k) fogantyúban végződő (j) szükülettel van el­látva, mely arra szolgál, hogy a (c) ken­gyel forgatásánál az (e) sasszöget azon át­vezethessük. Az (e) sasszög a (c) kengyelre viszonyított helyzete következtében a (j) szűkület egyik szárára fekszik, minek követ­keztében a (c) kengyelnek az (e) sasszögre viszonyított elmozdulása még biztosabban meg van gátolva. Ha a sasszöget elhelyezni vagy eltávolí­tani akarjuk, a (c) kengyelt 90°-kal elforgat­juk, tehát a 4. és 5. ábrán látható helyzetbe visszük. Ebből a czélból megfogjuk a (k) fogantyút, meglehetős erő kifejtésével saját síkjában eltoljuk, úgy hogy az (e) sasszög a (d) (f) (h) csukló megfelelő deformálódása mellett a (c) kengyel (j) szűkületével kerüljön szembe, minek megtörténte után a (c) kengyelt szabadon elforgathatjuk. A (c) kengyel a záró­helyzetben az (a) perselyt körülveszi és en­nek következtében meggátolja, hogy az (e) sasszög kieshessék, míg a sasszög alsó vége a (c) kengyel biztosítására szolgál. SZABADALMI IGÉNY. Biztosított sasszög, melynél az (e) sasszög kiesését egy rugalmas (c) kengyel oly módon gátolja meg, hogy az e sasszög (d) feje a kengyelnek rugalmasan egy­másra szoruló (f) végeivel a (h) csap segélyével csuklósan oly módon van kapcsolva, hogy a (c) kengyel tengelye

Next

/
Thumbnails
Contents