15379. lajstromszámú szabadalom • Fémszekrényes egyensúlymérleg

— 2 A (T) csészetartókon vannak a mérlegmu­tatók, melyeknek jelen esetben (1. ábra) két­két (n) karja van a végből, hogy ha az egyik kar eltörnék, a mutató mégis használható legyen. Megjegyzendőnek tartjuk, hogy eddig is voltak forgalomban fa- vagy márványszek­rénnyel körülvett egyensúlymérlegek, de míg egyrészről a fa a hőváltozás és nedvesség folytán nagyon alá van vetve a deformáló­dásnak, addig másrészről a márványszekrény igen drága, törékeny és használat alatt igen hamar pecsétessé és így undorítóvá válik. SZABADALMI IÍIÉNYEK. 1. Fémszekrényes egyensúlymérleg, jelle­mezve az által, hogy az egész mérlegme­chanizmust körülzáró szekrény fémből való; továbbá az (A) behajlítás által ta­lapzatot nyerő fenék és a csészetartók lábainak átdugására szolgáló (1) lyukak­kal ellátott (B) födél által. 2. Egyensúlymérlegeknél a külön kivehető (T) mérlegtartóknak alkalmazása; to­vábbá ezen tartók elrendezése akként, hogy a nyúlványokkal ellátott (L) lábak a (B) födél (1) lyukain való átdugás után a (P) keresztdarab lyukaiba beil­leszthetők. 3. Az 1. pontban jellemzett mérlegnél a (K) közép- és (0) oldaltartók elrendezése, melyek közül (K) a mérlegtengely alatt van a (C) szekrényhez megerősítve, míg az (0) oldaltartók az (A) fenékhez vannak rögzítve és a mérlegkar játékának szol­gálnak határul. 4. Egyensúlymérlegeknél két (n) karral bíró mérlegmutatónak alkalmazása azon czél­ból, hogy ha az egyik kar letörnék is, a mutató még használható legyen. (1 rajzlap melléklettel.) PV.LA9 RÉSZVÉNY TÁRSASÁG NYOWOÁJA 3UDAPE8TEN

Next

/
Thumbnails
Contents