15376. lajstromszámú szabadalom • Formálógép agyagból vagy más képlékeny anyagból készült edények előállítására

Meg-jelent 1899, évi augusztus lió 7-én. MAGY. m KIR. SZABADALMI JGGJR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15376. szám. XVII/f. OSZTÁLY. Formálógép agyagból vagy más képlékeny anyagból készült edények előállítására. BRIGGS HERBERT MÉRNÖK STOKE-ON-TRENTBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 február hó 14-ike. Találmányom tárgya egy gép, melynek se­gélyével folytonos üzemben agyagból vagy más képlékeny anyagból edényeket lehet for­málni. A csatolt rajzlapon eme gép egy kiviteli módozata látható, nevezetesen: az 1. ábrán függélyes metszetben, a 2. ábrán elölnézetben. A 3. ábra egy fölülnézet, melynél a fölső asztalt eltávolítva gondoljuk, a 4. ábra a formáló asztal fölűlnézete. Az (A) keretben (1. és 2. ábra) csapágyak vannak alkalmazva, melyekben a (B) tenge­lyek foroghatnak és függélyes irányban elto­lódhatnak. Mindegyik tengely fölső végén egy-egy (b) edény van alkalmazva, közepén egy-egy (bl) gyűrű és alsó végének közelé­ben egy-egy (b2) fogaskerék, melynek ékje a tengely hornyában csúszhatik, úgy hogy a tengely a fogaskeréktől függetlenül to­lódhatik el, de ^ fogaskerékkel együtt forog. A (b2) fogaskerekek a (c) tengelyre ékelt (C) fogaskerékbe fogódzanak. A (c) tengelyt a (cl) kötélkorongon futó kötél vagy más hasonló értékű szerkezeti rész segélyével egy alkalmas mótor indítja forgásnak. Ugyanerre a (c) tengelyre egy (c2) fogas­kerék is föl van ékelve, mely a függélyes (d) tengelyre ékelt (D) fogaskerékbe fogód­zik. A (d) tengely klb. harmincz—negy­venszer lassabban forog, mint a (B) ten­gely. A (d) tengelyen egy (dl) exczenter van alkalmazva, melynek hornyába egy kis kerék fogódzik. Ez a kerék a lengő (E) ten­gely (e) karjára van szerelve. Az (E) ten­gelynek azonkívül két hosszabb (el) karja is van, melyek az (e2) keresztdarabbal csuk­lósan vannak összekötve. Ezen az (e2) ke­resztdarabon nyugszanak a két (B) tengely (bl) gyűrűi. A (B) tengelyeknek az (e2) ke­resztdarab alatt (e3) állítógyűrűi vannak, melyek a keresztdarabon szorítócsavarok se­gélyével vagy más módon vannak megerő­sítve. A (dl) exczenter az (el el) karokat és az (e2) keresztdarabot, úgyszintén a két (B) tengelyt emeli és sülyeszti, annak meg­felelően, hogy a jelzett exczenter mily hely­zetet foglal el. A (dl) exczenter fölső végén egy függé­lyes (d2) mozgató van alkalmazva, mely a (dl) exczenter minden fordulatánál égy ve­zetett (f) rudat tol el maga előtt. Ez a rúd csuklósan van a függélyes síkban lengő (F) tengely (fl) karjához kapcsolva, mely ten­gely másik (f2) karja a (G) tengely körül szabadon forgatható sugárirányú (g) karral van összekapcsolva. Ezen a tengelyen van azonkívül a (gl) kerék is fölékelve, mely­nek hat fölfelé álló, fogalakú kiugrása van. A (g) kar végén egy rúgóhatás alatt álló

Next

/
Thumbnails
Contents