15216. lajstromszámú szabadalom • Eljárás csővezetékek gáztartányok és hasonlók falainak tömítésére

Megjelent I8i>9. évi julius lió 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Hl VATAL SZABADALMI LEIRAS 15216. szám. V/e/1. OSZTÁLY. Eljárás csővezetékek, gáztartányok és hasonlók falainak tömítésére. DH BILLWILLER JÁNOS VEGYÉSZ ÉS ROSENTHAL KURT E. MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 julius hó 21-ike. Jelen találmány tárgya egy eljárás cső­vezetékek. gáztartányok és hasonlók falaza­tának azon czélból való tömítése, hogy a gázoknak a gáztartányok, csővezetékek és hasonlók falazatán át való diffúziója által létrejött gázveszteségeket a legcsekélyebb mértékre korlátozzuk. Maga az eljárás a következő: Alkoholban oldható fémsókat pl. vaschlo­ridot alkoholban oldunk és ezen oldattal a tömítendő gáztartányok, gázcsövek stb. fala­zatait impregnáljuk, a midőn a tömítendő falazatok stb. lukacsaiba behatol. E mellett az alkohol elgőzölög és a sót igen finoman eloszlott alakban visszahagyja. A gázzal való megtöltésnél, a mindennemű világító­gázban meglevő alkatrészek, mint ammoniak és kénhydrogén következtében oxyhydratok vagy sulfidok képződnék, melyek térfogata lényegesen nagyobb, mint az alkoholban oldott sók térfogata, Elegendő ammoniaktar­talom mellett a folyamat a következő egyen­let szerint fog befolyni: Fea Cl„ + 3Ha S = Fea S8 + 6 (H Cl) 6 (H Cl) + 6 (NHS ) = 6 (NH, Cl) a midőn végterményképen vaskéneg és chlórammonium keletkezik. A gáztartányok. csővezetékek és hason­lók az által is tehetők légmentessé, hogy a tömítendő fölületeket kátránnyal kenjük be, melyhez előbb Fe2 Cl6 alkoholos oldatát keverjük és az alkohol elpárolgása után gázzal megtöltjük. Ezen esetekben a vegyi reakczió lassan áll be. Ha a tömítést gyorsan akarjuk elérni akkor a fönti impregnáló anyaggal előkészí­tett csővezetékeket, gáztartányokat vagy hasonlókat alkalmazásuk előtt előbb ammo­niak és kénhydrogén keverékével megtölt­jük és néhány napig nyomás alatt tartjuk. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás gáztartányok, csővezetékek vagy ha­sonlók falának tömítésére, jellemezve az által, hogy a tömítendő falakat vagy tárgyakat fémsók alkoholos oldatával impregnáljuk, vagy ezen oldatnak és kát­ránynak keverekével bekenjük és eset­leg néhány napon át ammóniák és kén­hydrogéngázban nyomás alatt tartjuk. FALLAS RÉSZVÉNYTARSABAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN *

Next

/
Thumbnails
Contents