15182. lajstromszámú szabadalom • Újítás acetylénfejlesztőkön

Megjelent 18!)!). évi julius lm 13-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15182. szám. II'©- OSZTÁLY. Újítás acetylénfejlesztőkön. AULSEBB00K-I<ITCHEN JOHN GEOBGE MECHANIKUS MANCHESTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 augusztus hó 8-ika. •leien találmány tárgyát egy főként hor­dozható lámpák czéljaira szolgáló oly acety­lénfejlesztő képezi, melyben a víz a kar­bidra csöpög, és az által van jellemezve, hogy a víz a karbidhoz egy vastag nemez vagy hasonló tárcsán át jut, a vízhozzá­folyás pedig e tárcsának erősebb vagy ke­vésbbé erős összészorítása által szabályozható. A találmány tárgya mellékelt rajzon van föltüntetve, és pedig egy kerékpárlámpást nézetben, a fejlesztőt metszetben ábrázolja. A kerékpár- és kocsi-acetylénlámpások­nak az a hátrányuk általában, hogy a víz­hozzáfolyás és ezzel együtt a gázfejlődés nagyon egyenetlen, mivel a lámpában a lö­kések és lengések következtében időnként nagyobb mennyiségű víz jut a karbidra. Az álló lámpásoknál megfelelő szabályozó ké­szülékek, mint a tűszelepek, vagy a víznek a gáznyomás által való visszanyomása a járművek lámpásainál nem feleltek meg és balesetekre szolgáltattak alkalmat. Jelen ta­lálmány tárgya ezen hátrány megszüntetése. A gázfejlesztő (A) víztartányból és (B) karbidtartányból áll, melyek a víztartány fenekének közepétől a karbidtartó (b) föde­léhez vezető (C) csövecske által vannak egymással összekötve. A (C) csövecskébe egy elzáró szerkezetet, pl. (cl) csapot ikta­tunk, melynek segélyével a vízhozzáfolyás megszüntethető, illetőleg megindítható. A víz­tartány egy elzárható (a2) töltőnyílással bíró (al) födéllel van befödve. A kifolyó nyílást czélszerűen egy átlyukasztot (d) sü­veggel vagy rózsával födjük be. Az (a) fe­nekén egy nemezből vagy hasonló porozus és rugalmas anyagból készült (e) gyűrűs tárcsa van, mely körülveszi a (d) rózsát és ennek kerülete és a víztartány fala között szabad térrel bír. Az (al) födéllel kapcsola­tos csavaranyán át (fl) fejjel bíró (f) csa­varorsó megy, melynek alsó végéhez van az (f2) szorítólemez erősítve. A (B) karbidtartány (g) csészéből áll, mely a (b) födélhez ruganyos (gl) kampókkal vagy más hasonló módon van (K) gurnmi tömí­tés alkalmazása mellett erősítve, úgy hogy a födél a tartány megtöltése vagy kiürítése czéljából könnyen leszerelhető és ismét föl­erősíthető. A víz elosztására egy kis láncz­darab, mely haladás közben minden irány­ban kileng, vagy egy kúp használható, mely utóbbi a vizet a fenékhez vezeti. A gáz a (h) nyíláson át az (i) láugzóhoz vezető (hl) csatornába jut. A víz hozzáfolyása az (e) tárcsa össze-

Next

/
Thumbnails
Contents