15143. lajstromszámú szabadalom • Külső varrás nélkül betét és orrheggyel készült czipő

Megjelent 18Í)7. évi .július hó 7-én. MAGY. m KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 15143. szára. I/b. OSZTÁLY. Külső varrás nélkül betét és orrheggyel készült czipő. GEMBICZKY JÓZSEF CZIPÉSZMESTER KOKOVÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 junius hó 19-ike. A védelem alá helyezni kért czipőnek készítése illetve előállítási módja teljesen megegyező a czipő készítés eddigi módjá­val, a különbség abban nyilvánul, hogy az orrhegy (A) a betétre (B) s ez ismét a czipő­szárra (C) fordítottan ragasztatik föl s var­ratik le, azután úgy a betét mint az orrhegy visszahajtatik s a belső hajtások leragasztat­nak s lesimíttatnak. A bélelés akár a betét fölvarrása előtt, akár utólagosan történhetik. Önként érthető, hogy a csin kedveért levar­randó szegélyek varrás előtt levékonyítan­dók; így a hajtások tetszetősebben fognak kinézni. Az ezen mód szerint készült czipőnek az az előnye mások fölött, hogy a varrás­nak fölbomlása s a szegélyek behasadása elő nem állhat s így a czipő nemcsak hogj' sokkal csinosabb és tartósabb, de mint az egy darabból készült teljesen vízhatlan is. SZABADALMI IGÉNY. Külön varrás nélkül betét s orrheggyel ké­szült czipő, mely akként állíttatik elő, hogy a czipő orr (A) a betétre (B) ez viszont a szárra (C) kifordítottan ragasz­tatik s varratik reá. így tehát, ha ezen részek ismét visszafordíttatnak a czipő külső részén varrás nem látszik. (1 rajzlap melléklettel. VALI^vS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents