15050. lajstromszámú szabadalom • Kézelőtartó

Megjelent 1 899. évi julius hó 3-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15050. szára. I/i OSZTÁLY. Kézelőtartó. MARTONFALVI FÜLÖP KÁROLY MAGÁNZÓ ÉS PATAKI MIHÁLY KÁDÁRMESTER BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január 31-ike. Jelen találmány tárgyát egy kézelőtartó képezi, mely a kézelőnek az ingre való föl­gombolásával járó kényelmetlenségeket meg­szüntetni van hivatva. A mellékelt rajz e kézelőtartót tünteti föl, és pedig 1. ábra elölnézetben. 2. ábra oldalnézetben, 3. ábra a kézelőtartó egyik főalkatrészét képező rúgós csíptető hátulnézete. 4. ábra oldalnézete, végre 5. ábra a kézelőtartót alkalmazásában mutatja be. A kézelőtartó fő alkatrészeit az ingujj és kézelő gomblyukain keresztülhúzandó (a) rúgós nyelv és az ingujj hasítékának szélére csíptetendő és a kézelőt az ingen ez által rögzítő (b) csiptető képezik. Az (a) nyelv a gomblyukon való keresztültolás czéljából (c) csap körül a (d) rúgó hatása ellenében leforgatható, mikor is a 2. ábrában pontozva rajzolt helyzetet foglalja el. A gomblyukon áttolva ismét fölcsapatik a teljes vonallal rajzolt állásba, mikor is a kézelővel szilárd, önkényt ki nem kapcsolódható összekötte­tést nyer. A kézelőtartóval ilykép fölszerelt kézelőnek az ingujjhoz való erősítésére most már a kézelőtartó másik végén alkalmazott és annak hossztengelye körül könnyen el­forgatható (b) csiptető szolgál, mely az is­mert nyakkendőszorítókhoz hasonlóan két ujjal szétnyitható és elbocsátás után (e) spi­rálrúgó hatása következtében az ingujj hasí­tékának szélét szilárdan megfogja. SZABADALMI IGÉNY. Kézelőtartó, jellemezve az ingujj és kézelő gomblyukán keresztültolandó és (d) rúgó hatása ellenében (c) csap körül leforgat­ható (a) nyelv és az ingujj hasítékának szélébe csíptethető és a kézelőtaitó hossz­tengelye körül elforgatható (b) csiptető által, mely kézelőtartó az 5. ábrában föltüntetett módon alkalmazva a kézelő­nek az inghez való szilárd erősítésére szolgál. 1 rajzlap melléklettel.) frALLAB RÍBZVÉNY TÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents