15008. lajstromszámú szabadalom • Petróleum-, benzin- vagy gázmótor

Megjelent I <Si>9. évi junins lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 15008. szám. V/d/S. OSZTÁLY. Petroleum, benzin vagy gázmotor. HENRTOD KÁROLY EDE MÉRNÖK NEUILLYBEN (FRANCZIA 0.). A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát képező, petró­leum-. gáz- vagy benzinhez való motort lényegében véve a durranó vegyüléknek bevezetése s annak a mótor hengereiben való szabályos és egyenletes elosztása, va­lamint magának a motornak szabályozott és egyenletes működése jellemzi. A mellékelt rajzlapokon az 1. ábra példa gyanánt egy két hengerrel bíró motornak hosszanti metszetét, a 2. ábra az 1. ábrán bemutatott admisszió­szerkezetnek egy módosított kiviteli alakját mutatja be, míg a 3. ábra oldalnézetben, a 4. ábra fölülről való nézetben s az 5. ábra végnézetben tünteti föl az 1. és 2. ábrabeli bevezető szerkezettel ellá­tott találmánybeli mótor egyik kiviteli alak­ját. hol a bevezetőszerkezet még egy. a gép járását szabályozó berendezéssel bír, mely­nek részletrajzát a 6. ábra mutatja be. Bármily üzemű legyen is a mótor, (A) bevezetőszerkezet egyszerre két hengert lát el robbanó keverékkel, ámbár ugyan ily rendszerű bevezetőszerkezet oly motorokhoz is alkalmazható, melyek csak egyetlen hen­gerrel bírnak. Az 1. ábrán (B) hengerek (C) kazánhoz vannak foglalva, melyben (D) csaporsó fo­rog. Ugyanezen (C) kazánon foglal helyet (A) bevezetőszerkezet is. (E E) a motornak két dugattyúja, melyeknek (F) oldalainál (H) szelepeken keresztül a (C) kazánba beve­zetett durranókeverék (G) robbanókamrnkba áramlik be. Ezen (H) szelepek összeműköd­nek az emlílett (A) bevezetőszerkezettel, mely utóbbi lényegében áll az (11 és 12) szelepeket magában foglaló (1) szelenczéből, melyen keresztül a petróleum, gáz, vagy benzin a (C) kazánba vezettetik. A (Jl) rúgó hatása alatt álló (J) tárcsa, (II) sze­leptestet állandóan fészkére szorítja. Ugyan ez történik (12) szelepnél is (KI) a rúgó ha­tása alatt álló (K) tárcsa működése folytán. Az (Ll) perselybe szabadon illesztett s az (I) szelenczét fölül körülövező (I) cső (L2) csőkarimával van kiképezve, melynek se­gélyével az említett (L) cső magassági irányban (12) szelepnek (K) tárcsájával szemben beállítható. Ezen beállítás a mó­tor alkalmazásához képest, vagy egyszer és mindenkorra, vagy esetről esetre, vagy folytonosan is történhetik, mely utóbbi esetben ezen szabályozás bármely megfe­lelő s az (L2) csőkarimára ható mechaniz­mus közvetítésével történhetik. (I) szelencze a szabályozható (Ml) gyű-

Next

/
Thumbnails
Contents