14979. lajstromszámú szabadalom • Hajtószerkezet szerszámgépek padja és kocsija számára

Megjelent 18í>9. évi junius lió 26-án. MAGY. SZABADALMI Kin. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14979. szám. XVl/d. OSZTÁLY. Hajtószerkezet szerszámgépek padja és kocsija számára KIRCHNER & C° A. G. GÉPGYÁRI CZÉG LEIPZIG-SELLERHAUSENBEN A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 26-ika. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráján látható találmány szerszámgépek padja és kocsijá­nak hajtószerkezetére vonatkozik s azt esz­közli, hogy a szán vagy kocsi egyenletesen és nyugodtan halad és különösen a gyalu­gépeknél a kés gyorsasága lényegesen fokoz -tatik, a nélkül, hogy a gépnél vagy annak hajtószerkezeténél erős lökések fordulná­nak elő. A mellékelt rajzon ezen szerkezet egy gyalugépen alkalmazva látható. 1. ábra az ezen hajtóművel fölszerelt gyalugép oldalnézete, 2. ábra a hajtószerkezet alaprajza. A kocsi illetőleg a (T) pad hajtását a két (A Al) kötél eszközli, melyeket szükség esetén láncz stb. helyettesíthet; ezen köte­lek vagy kötéltárcsákon vagy (mint a 2. ábrán látható) egy közös (C) dobon vannak vezetve s végeik a (B Bl) keresztdarabokra vannak erősítve. Ezen keresztdarabok a kocsira, illetőleg a (T) padra könnyen fordíthatóan vannak erősítve, minek folytán az (A Al) vonókö­telek egyenlőtlen megfeszítését ezen (B Bl) keresztdarabok kiegyenlítik és a szánka mozgását biztosítják, míg az erősebb lökése­ket s az ezek okozta töréseket megakadá­lyozzák. Bármily szerkezetű legyen a szer­számgép, a találmány lényege mindig abban áll, hogy a kocsi, illetőleg pad hajtása köte­lek vagy hasonló erőátviteli eszközök által történik, melyeket mozgatható (B Bl) kereszt­darabok úgy kötnek össze a paddal, hogy a vonóköteleknek egyenlőtlen megfeszülése el van hárítva, illetve ki van egyenlítve. SZABADALMI IGÉNY. Hajtószerkezet szerszámgépek padja és ko­csija számára, jellemezve a lökések el­hárítását eszközlő és (C) dobon vezetett (A Al) kötelek vagy más alkalmas erő­átviteli eszközök által, melyeknek egyen­lőtlen megfeszítését a (T) padra, illetőleg kocsira fordíthatóan erősített (B Bl) keresztdarabok kiegyenlítik. (1 rajzlap melléklettel.) VÁLLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTÉ*.

Next

/
Thumbnails
Contents