14933. lajstromszámú szabadalom • Folytonos üzemű szállítható sütőkemencze

Megjelent 18Í)1). évi junius lió 23-án. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 1493B. szám. x/j. OSZTÁLY. Folytonos üzemű szállítható sütőkemencze. WEISS MANFRÉD ELSŐ MAGYAB KONZERVGYÁRA ÉS ÉRCZÁRŰ­GYÁRA CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november 29-ike. Eme találmánynak a tárgya egy folyto­nos üzemű sütőkemencze, mely az eddigie­ket egyszerű szerkezete, kis súlya és nagy teljesítő képessége által múlja fölül. A csatolt rajzon ez a kemencze az 1. ábrán részben eliilnézetben, részben keresztmetszetben, a 2. ábrán hosszmetszetben és a 3. ábrán alaprajzban látható, a 4. és 5. ábra megfelelő részlet. A sütőkemencze egy tetszőleges kocsi­szerkezetre szerelt, vízszintes bádoghenger­ből áll, melynek szigetelő (a) kettőspalástja és ugyancsak szigetelő (b c) kettős feneke van. A henger alsó felében a (d) tüzelés, az (e) fűstcsövek és az (f) elősiitőtér van elhelyezve, míg a henger, illetve kemencze fölső fele a (g) kisütőteret képezi, mely az öt (gl) ajtón közelíthető meg, a mint az (f) tüzelésnek és a (dl) elősütőtérnek is van a (b) falban egy-egy ajtaja. A (d) tüzelés a kemencze legmélyebb részén fekvő, a (b) mellső faltól a (c) hátsó falig nyúló (h) hul­lámos csőben van elhelyezve, mely eső ovális keresztmetszetű és melynek fölső részének fala rendkívül vastag, úgy, hogy a cső fala a jelzett helyen ki ne éghessen. A (h) csővel párhuzamosan annak két olda­lán az (a) kemenczepalást mentén két-két ferdén egymás fölött fekvő (e) cső van el­helyezve, melyek a füstcsöveket képezik, minthogy a két alsó (e) cső a hátsó végé­nél a (hl) csőcsonk segélyével a (h) hullám­csővel közlekedik, ellenben a két fölső (e) cső mellső végei az (el) csőcsonkok segé­lyével az alsó (e) csövekkel és eme csövek hátsó végükkel közvetlenül a (c) hátsó falra szerelt és az (i) kéményt viselő (j) füst­szekrénnyel közlekednek. A füstgázok, — mint azt a nyilak jelzik — a (h) cső­ben hátrafelé áramlanak, a (hl) csőcsonkon az alsó (e) csövekbe jutnak, ezekben a csövekben előre áramlanak és az (el) cső­csonkon a fölső (e) füstcsövekbe mennek, melyeken visszafelé áramolva a (j) füst­kamarába, illetve az (i) kürtőbe jutnak. Tehát az (e) fűstcsövek és a (h) hullámcső a kemencze egész belső terét fűtik, de a legnagyobb melegnek a közvetlenül a (h) hullámcső fölött és az (e) füstcsövek között fekvő (f) elősiitőtér van kitéve, minthogy ezt közvetlenül fűtjük, míg a (g) kisiitőtér fűtésére csak fölhevített levegő szolgál. Az (f) elősiitőtér, mely a kenyereknek ép oly gyors és egyenletes megsütését teszi lehetővé, mint a samottból készült

Next

/
Thumbnails
Contents