14886. lajstromszámú szabadalom • Újítások fonográfokon

Megjelent 1899. évi .junius hó 20-án. — _ _« _ — -. — — MAGY. ggg KIR. SZABADALMI JBI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14886. szám. VII/d. OSZTÁLY. Újítások fonográfokon. AUGUST & C° CZÉG B E B L I N B E N. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 3-ika. Jelen bejelentés tárgyát fonográfokon esz­közölt újítások képezik, melyeknek czélja azok munkaképességét és üzembiztosságát növelni. Ezen újítások lényegükben az (a) fölvevő hengernek egy (b) fémhengeren oly módon való megerősítésében állanak, hogy az ez utóbbin egymástól egyenlő távolsá­gokban alkalmazott több, rendszerint nyolcz, bemetszett és rúgó módjára hajlított (e) nyelv, az (a) fölvevő henger belső falához szorul és ennek a (b) fémhengeren való forgását meggátolja. A (b) fémhenger kihaj­lított (d) karimái az (a) fölvevő henger szá­mára akasztékul szolgálnak és azon czél­ból, hogy az esetleg megakadt (a) viasz­hengert ujjunkkal könnyen lehúzhassuk a (b) fémhengerről, (e) nyílásokkal vannak el­látva. Továbbá lényeges előny, hogy egy. a (g) szán vezetésére szolgáló (f) vezetőorsóhoz párhuzamos (k) tengelyen egy (h) csiga fut, mely kúposán, domborúan vagy homorúan alakítva, a (g) szán belsejébe metszett csa­varmenetek tehermentesítésére szolgál. Ily módon az egész szerkezet szerelése jelenté­kenyen egyszerűbb és sokkal gyöngébb óra­mű alkalmazását teszi lehetővé, mint a milyent ez ideig használni kellett. SZABADALMI IGÉNYEK. Újítás fonográfokon, jellemezve egy (b) fém­henger által, mely a fölületéből kimet­szett. vagy pedig arra erősített, közvet­lenül vagy valamely anyag közbehelye­zésével belülről kifelé ható (c) rugalmas nyelvekkel van fölszerelve, azon czélból. hogy a reáhúzott (a) fölvevő hengert akként rögzítse, hogy annak a (b) fém­hengerhez képest való elforoghatása tel­jesen ki legyen zárva. 2. Az 1, pontban igényelt újítással ellátott fonográfnál egy, az (f) vezetőorsóval pár­huzamos (k) tengely alkalmazása, melyen a (g) szán csavarmeneteit tehermentesítő (h) csiga fut. (1 rajzlap melléklettől.) VALLAS HÁSZVÁNVTÁRSASÁC NYOMDAJA Í UDAPKSTKN

Next

/
Thumbnails
Contents