14710. lajstromszámú szabadalom • Fémtömítés gőzgépek tömítő szelenczéihez

Megjelent 1899. évi június hó 9-én. MAGY. 0M KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14710. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Fémtömítés gőzgépek tömítő szelenczéihez. EBSTL BBÜNNER M A SCH IN EN F A B RIKS-G ES E L LSCH A FT GZÉG ÉS SCHWABE VINCZE FŐMÉRNÖK BRTJNNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 szeptember hó 9-ike. A túlhevített gőznek a gőzgépeknél való alkalmazása különböző fémtömítések szer­kesztésére vezetett. Eme tömítések legna­gyobb részének az a hátránya, hogy nem eléggé rugalmasak és így a dugattyú-rúd okozta kopás hatása érezhetővé válik. A csatolt rajzlapon az 1. ábrán hossz­metszetben ábrázolt tömítésnél ez a hátrány föl nem lép, minthogy a tömítő gyűrűk szerkezete következtében a tömítés szoro­san a dugattyú-rúdra fekszik, azonkívül pedig a gyűrűk annyira rugalmasak, hogy nagyobb kopás föl nem léphet. A fémtömítés szerkezete a következő : (a) a szelencze. mely pl. a gőzgép hen­gerének födelén van alkalmazva, (b) a du­gattyú-rúd, (c) a fémtömítés, (d) a tömítő hüvely. A (c) fémtömítés több, gőzzáróan egy­másra csiszolt (e) gyűrűből áll, melyekbe a (g) és (f) gyűrűk vannak illesztve teljesen gőzzáróan. Az (f) gyűrűk több részből ál­lanak; a részek érintkezési fölűiete külön­böző módon lehet alakítva, mint az a (2, 2a, 3 és 3a) ábrákon látható. A gyűrűk palástfölűletébe még egy (i) horony van esztergályozva, melyben a (h) spirálrúgó foglal helyet; ez a spirálrúgó a gyűrűket a dugattyú-rúdra szorítja és igy a tömítést létesíti. A (g) gyűrűk egy részből állanak és belső fölűletükön zárt vízvezető hornyok­kal vannak ellátva, (k) egy tömítő gyűrű, melyet a (d) tömítő hüvely szorít a tömí­tésre és mely ily módon a tömítést szoro­san összefogja. Ebből a szerkezetből az is kitűnik, hogy még akkor is, ha a tömítésen átmenő du­gattyú-rúd helyzete megváltozik, a tömítés még mindig elég jól tömít és a dugattyú­rúd mozgását követheti, minthogy a külső kerületénél bizonyos elmozdulás lehetséges. SZABADALMI IGÉNY. Fémtömítés gőzgépek tömítő szelenczéihez, az által jellemezve, hogy a gőzzáróan egymásra csiszolt (e) gyűrűkben a (g) gyűrűk és a mozgatható, a (h) spirál­rúgók által körülfogott (f) tömítőgyűrűk vannak elhelyezve. (1 rajzlap melléklettől.) PALUB KÉSXVÍNYTÁRSASJEG NYOMDÁJA B U DAPBST KI,

Next

/
Thumbnails
Contents