14677. lajstromszámú szabadalom • Kemencze fakokszolásra

Megjelent 18í)9. évi junins hó 8-án. MAGY. j|g KIR. SZABADALMI j§j|f l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14677. szám. II/a. OSZTÁLY. Kemencze fa kokszolására BREMEB EWALD MÉRNÖK MARIUPOLBAN (OROSZORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1898 julius hó 28-ika. A jelen találmány tárgyát képező kemen­czeszerkezet fának egy telepben, több sor­ban egymás mellett elrendezett, tűzálló anyagból készült, bosszűkás retortákban való kokszolását czélozza, mely kokszoló retorták vízszintes metszetükben tetszőleges alakúak lehetnek és melyeknek hosszten­gelye a szükséghez képest függélyesen vagy rézsútosan rendezhető el. A mellékelt rajzokban: Az 1. ábra a kemenczének függélyes metszete a 2. ábrának (XV—XVI) vonala szerint. A 2. ábra a kemenczének fölülnézetét és három vízszintes metszetét láttatja, a hol is (I—II) a fölülnézet, (III—IV) az egyes kemenczék gyűrűs csatornáknak metszete, (V—VI) az alsó gázcsatorna színtjében ve­zetett metszet és (VII—VIII) az egyes ke­menczék alsó gyűrűs csatornáinak metszete az 1. ábrának megfelelő vonalai szerint. A 3. ábra a kemenczének három függé­lyes metszetét láttatja az 1. ábrának (IX—X) illetve (XI—XII) vonalai szerint, a hol is a rajz bal oldalán lévő (IX—X) metszet a, homlokfalban elrendezett tüzelést, a rajz jobboldali (IX—X) metszete a kéményhez vezető fölső és alsó gázcsatornát, a (XI—XII) í rész pedig a kemenczesornak hosszmetsze­tét tünteti föl. A 4. és 5. ábrák a retorták tüzelő - csa­tornáinak lefejtett metszeteit láttatják. A kemencze üzeme a következő: 1. Melléktermékek nyerése nélküli üzem-Ezen üzemnél a fölső (1) gázcsatornát (1. és 3. ábrák) vagy teljesen működésen kívül helyezzük a tolattyúk zárása által, vagy égési levegőnek a retorták (5) gyűrűs csatornáiba (2. ábra) való bevezetésére hasz­náljuk. A kokszolandó anyagot a (2) töltő­nyílásokon át (1. és 2. ábrák) a (3) retor­tákban adagoljuk. Az ez utóbbiakból távozó gázok a (4) nyílásokon keresztül a fölső (5) gyűrűs csatornába áramlanak (2. ábra), a retortát körülövező, spirális alakúan vagy zeg-zugosan elrendezett, függélyes (6) tü­zelő csatornákban eloszlanak (3., 4. és 5. ábrák) és innen az alsó (7) gyűrűs csator­nába jutnak, melyből a (8) csatornán ke­resztül az alsó (9) gázcsatornába áramolva a (10) kémény által kiszivatnak (3. ábra). Az elégéshez szükséges levegőt ezen üzem­nél az (1) csatornán keresztül a fölső (5) gyűrűs csatornákba és ezekből a (ö) tüzelő csatornákba vezetjük. Ha a kemencze hő-i mérséklete túlságosan emelkedik, akkor a

Next

/
Thumbnails
Contents