14634. lajstromszámú szabadalom • Cséplőgéphez kapcsolható szálszalmasajtó

Megjelent 181)9. évi junius hó 6-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14684. szám. X/a. OSZTÁLY. Cséplőgéphez kapcsolható szálszalma-sajtó. SCHIRDEWAN MIKSA GAZDASÁGI FÖLÜGYELŐ KRIEBLOWITZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 november 14-ike. Jelen találmány tárgya sajtoló tömlővel biró szálszalma-sajtó, mely közvetlenül rá­kapcsolható mindegyik cséplőgépre. Mellékelt rajzlapon az 1. ábra a találmánybeli sajtónak hossz­metszetét, a 2. ábra oldalról való nézetét, a 3. ábra a sajtó tömlőn át vett vízszintes metszetét, végül a 4. ábra a sajtó felső részén át vett hosszanti metszetet mutat be, (e) sajtófejnek legma­gasabb helyzete mellett. A (a) cséplőgép szalmarázója s (b) egy oldalsó rövid dobogó a sajtón, melyre (a) szalmarázó a szalmát hullatja, (c) a függő­leges sajtolótömlő, mely az üzem alatt min­dig néhány köteggel van megtöltve. Könnyebb érthetőség kedvéért a legfelső köteg nincs megrajzolva az 1-ső ábrán (e) a sajtófej, mellyel alkalmas módon lassú fel- és lefelé való mozgást közlünk. Ezen sajtófejre oldalt (d) tolóka van erősítve, mely tehát kényte­len a sajtófej mozgását követni. Az (e) saj­tófej fölemelkedése alkalmával tehát (d) to­lóka szabaddá teszi a nyílást, melyen ke­resztül a szalma a sajtótömlőbe jut s mivel (a) szalmarázó működésben van, a rázó feje dőről időre szalmát fog a sajtóba szállítani. i Mihelyt a sajtófej lefelé mozog, (d) tolóka elzárja a bevezető nyílást, miközben (c) sajtótömlőben a szalma összenyomatik. A sajtótömlő falában oldalt (h) csatornák vannak, melyek kapcsoló-sodronyok, vagy hasonlók bevezetésére szolgálnak. Mint az eddigi, vízszintes sajtótömlőkkel biró szalma­sajtóknál, itt is (f) sajtolt kötegek lassanként előre mozognak, úgy, hogy a legalsó (g) rézsútos lejtőn elhagyják a (c) sajtótömlőt. SZABADALMI IGÉNY. Cséplőgépekhez kapcsolható szálszalma-sajtó (c) függőleges sajtótömlővel, jellemezve (b) oldalsó dobogó által, mely a cséplő­gépből (a) szalmarázó által kiszállított szalma rakhelyéűl szolgál, továbbá jelle­mezve az (e) sajtófejre oldalt ráerősí­tett (d) tolóka által, mely a bebocsátó nyílást oly módon nyitja és zárja, hogy a szalmarázó maga vezeti a sajtolandó anyagot a sajtóhoz s a mellett ezen odaszállítást a sajtófej, illetve az ezzel összekapcsolt (d) tolóka szakítja félbe. (1 rajzlap melléklettel.) VALLAS HHFE Z V É N YT A R6 A 6 A G NYOMDAJA SUDAPBITEh

Next

/
Thumbnails
Contents