14603. lajstromszámú szabadalom • Gázöngyújtó

Megjelent 1 <S1)Í). évi június lió 5-én. MAGY SZABADALMI KIH. HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 14603. szám. II/d. OSZTÁLY. Gáz öngyújtó. PORTER WILLIAM HENRY GYÁROS NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 11-ike nel­vagy Ezen találmány- katalitikus gázöngyújtóra és annak előállítására vonatkozik. A jelen találmány szerint előállított kata­litikus anyag azzal a tulajdonsággal bír, hogy nemcsak a közönséges vilgítógázt gyújtja meg közönséges hőmérsékletnél, sőt még nulla alatti hőmérsékletnél is, hanem éghető gőzöket, pl. a methylalkohol és aethylalkohol gőzeit közönséges hőfoknál szintén meggyújtja. Gyakorlatilag ezen tulaj­donságát határtalan ideig megtartja, kül, hogy lényegesen megváltoznék megrosszabbodnék. Ezen anyagot akképen kapjuk, hogy egy katalitikus fémet olyan fémoxyddal keverünk, mely még fehér izzásnál sem olvad és a levegőn közönséges hőmérsékletnél sem vál­tozik meg. A katalitikus anyag előállítására előnyö­sen a következő három eljárás egyikét használjuk. 1. Platinchloridot (Pt C14-) és aluminium­chloridhydrátot (A12C16. 3H20) körülbelül l rész platinchlorid és 6 rész aluminiumchlorid­hydrát arányában vízben föloldunk. A szá­razra párologtatott maradék hevítésénél bom­lás lép föl és olyan tömeg keletkezik, mely legfinomabban eloszlott platinafémből és aluminiumoxydból áll. Lehet, valamely nö­vényi anyagot, pl. laza vagy szőtt gyapotot vagy vásznat a platinchlorid és bazikus aluminiumchlorid keverékével vastag péppé összekeverni és azutan melegíteni. A növényi anyag a hevítésnél elég és azután a finoman eloszlott platinából és aluminiumoxydból álló maradék likacsos hordozója gyanánt szolgál. 2. Föloldunk 1 g. platinát király vízben és platinchloriddá befőzzük és másrészt föl­oldunk 1 g. alumíniumot sósavban. Az aluminiumoldatot azután szüljük és lepároló­csészében beszárítjuk. Ez által aluminium­oxydból és aluminiumchlórhydrátból álló 3 g.-nyi elegy keletkezik. Ezen sóból é3 a platinchloridból azután benső száraz keve­réket készítünk. Ezen keveréket előnyösen pászta alakjában alkalmazzuk. Ezen czélból és az anyagok utolsó megbontása czéljából, valamely redukáló szert, mint pl. alkoholt, zselatint, oxálsavat, gliczerint, czukrot, lisz­tet vagy más efélét használunk. Elegendő, ha a fönti keverékhez 1 /a cm3 gliczerint adunk. Ennek előnye, hogy a vizet vissza­tartja a keverékben és ez által megakadá­lyozza hogy az a hevítés előtt megkemé­nyedjék. Azonföliil még azon előnye van. hogy magas a forrpontja és a platinchlori­dot könnyen platinmórrá redukálja 10 cm3 platinaoldatot, melynek 10 cm3 -

Next

/
Thumbnails
Contents