14590. lajstromszámú szabadalom • Exczenteres hajtószerkezet kerékpárok számára

Megjelent 1 <S99. évi junins hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14590. szám. XX/c. OSZTÁLY Exozenteres hajtószerkezet kerékpárok számára. H I B T HENRIK GÉPGYÁROS B E B L I N B E N. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 28-ika. Jelen találmány tárgya egy kerékpárokon alkalmazandó hajtókészűlék, melynek segé­lyével lassú taposásnál nagy- menetsebes­ség érhető el különösebb erőszükséglet nélkül. A mellékelt rajz tünteti föl a találmány tárgyát, és pedig az 1. ábra a készülék alkalmazási módját kerékpároknál oldalnézetben; a 2. ábra az 1. ábra x—x vonala szerinti metszetet; a 3. ábra az 1. ábra y— y vonala szerinti metszetet; 4—7. ábrák részleteket tüntetnek föl. Az I. ábrában (A) az ismert kerékpár állvány, a melynél a (C—C) csapágyakban van a (B) taposótengely ágyazva (lásd 2. ábrát).Etengelyre vannak a (D- D) exczen­terek erősítve. Ezek köré vannak elhe­lyezve (E--E) golyós csapágyakon (2. ábra) az (F—F) exczentergyűrűk, melyr ek a a (G G) rudak által vannak a görbített (H) forgattyútengellyel összekötve és a (J) pedál taposása alkalmával azt forgómozgásba hoz­zák. Az (L) görbített forgattyú (K) csapjai, melyekhez a (G) rudak kapcsolva vannak, szintén golyós csapágyakban nyugszanak lásd 3. A (H) tengelyre van az (M) fogaskerék erősítve, a mely az (N) előtéttengelyen ülő (0) kerekébe kapaszkodik és ezt 1 : 2. áttétellel forgásba helyezi. Az előtétten­gely végén (P) fogaskerék van, mely (Q) fogas koszorúba kapaszkodik, mely utóbbi az (S) lánczkerék (R) agyához van erősítve. Az (S) lánczkerék agya hüvelyszerűen nyúl a (T) csapágyba; kettős (U) golyós csap­ágyakban szabadon forog a (H) tengely kö­rül és a forgattyútengely egy fordulatánál két fordulatot végez. Az (L) forgattyúk úgy vannak elrendezve, hogy a taposó forgattyúk lefelé haladása­kor az exczenterek teljes erővel hatnak a (H) tengelyre, úgy hogy az (S) lánczkerék­nek kétszeri forgatása éretik el a taposó forgattyúk egyszeri forgatása által, anélkül, hogy különös erőkifejtésre volna szükség a kerékpáros részéről. A mindenütt alkal­mazott golyós csapágyak által az exczente­reknél mindig föllépő lényeges súrlódás a minimumra csökken. SZABADALMI IGÉNY. Hajtó szerkezet kerékpárok számára, a (B) taposó forgattyú tengelyen alkalmazott (D—D) exczenterek által jellemezve, a

Next

/
Thumbnails
Contents