14587. lajstromszámú szabadalom • Kocsikerékszög

(fv Megjelent J SiJi). évi junius hó 3-an. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14587. szám. xx/a. OSZTÁLY. Kocsikerékszög. HESZ MIKLÓS KOVÁCSMESTER KIS-TÓSZEGEN. A szabadalom bejelentésének napja 1898 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy. helyzetében állandóan rögzíthető kerékszög, mely a ko­csikeréknek a tengelyről való lecsúszását megakadályozza. Mellékelt rajz 1. ábrája a találmány oldalnézetét, 2. ábrája keresztmetszetét mutatja. Az (A) keréktengely végén ismert módon alkalmazott (B) hüvelyt, mely a kerék le­csúszásának megakadályozásáraszolgál, eddig az ezen hüvelyen és a tengelyen keresztül­dugott csapszög (kerékszög) által rögzítet­ték; e csapszög azonban a kocsi rázódása közben gyakran kiesett, minek következté­ben a kerék lecsúszott és sok szerencsét­lenség történt. Jelen találmány czélja a hüvelyen és ten­gelyen keresztüldugott csapszöget helyzeté­ben állandóan rögzíteni. Szerkezete a kö­vetkező : Az (A) tengelyen és (B) hüvelyen keresz­tüldugott (C) csapszög fölső részére erősített (d) peczkén (e) rúgó van alkalmazva, mely­nek meghajlított alsó része a hüvely kerü­letéhez simul s azt körülfogja. Ez által a csapszög meglazulása és kiesése meg van gátolva. SZABADALMI IGÉNY. Kocsikerékszög, mely a kocsi tengelyén és hüvelyén keresztüldugva a kerék lecsú­szását megakadályozza, jellemezve a (C) csapszög (kerékszög) fölső részére erő­sített (d) peczken alkalmazott (e) rúgó által, melynek megfelelően hajlított alsó vége az (A) tengely végén levő (B) hü­velyhez simul s azt körülfogja. 1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 *ÉSZVÉNYTARSASAg NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents