14560. lajstromszámú szabadalom • Takarmány és eljárás annak előállítására

Megjelent 1899. évi május lió 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 14560. szám. IV/©- OSZTÁLY. Takarmány és eljárás annak előállítására. WITTMANN MIKSA BORKERESKEDŐ, WITTMANN PÉTER ÜZLET­VEZETŐ ÉS BECK LÁZÁR MAGÁNZÓ BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1899 január hó 2-ika A jelen találmány tárgya eljárás házi állatok takarmányának lepény alakjában való előállítása illetve maga ezen takarmány, mely az eddigiekkel szemben az által tűnik ki, hogy előállításához ipari üzemek hulladék­anyagait, valamint hüvelyes és gyökérvete­ményeket vagy gabonákat használunk föl. A jelen találmány tárgyát képező eljárás abban áll, hogy sörtörkölyt legelőször is főtt burgonyákkal jól összekeverünk és az így nyert masszába tengeri-, árpa-, rozs-, búza­vagy zabtöretet vagy főtt hüvelyes vete­ményeket gyúrunk bele. Az egészet ezután csekély természetes savanyodás elérése czél­jából rövid ideig (Va — 2) óráig állatjuk és végre az úgynevezett katonasági kétszer­sült mintájára erősen kisütjük. Az alkalmazott anyagoknak középarányai a következők: 3 súlyrész sörtörköly, 2 súlyrész burgonya, 1 súlyrész gabonatöret vagy főtt hüvelyes vetemény. Ezen anyagokat vagy kézzel keverhetjük össze, vagy lehet ezt, bármely ismeretes gyúrógép segélyével foganatosítani. A jelen találmány szerint előállított takar­mánylepények igen nagy szénhydrattarta­lommal (64—66%) bírnak és igen jól eltart­hatok ; ezen lepényeket úgy szárazon lehet az állatok elé rakni, a mikor is összedör­zsöljük a lepényeket, vagy lehet azokat meg­nedvesíteni is. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Eljárás takarmánylepények előállítására házi állatok számára, mely eljárás abban áll, hogy sörtörkölyt főtt burgonyákkal és gabonatörettel vagy főtt hüvelyes veteményekkel összegyúrunk és az ekké­pen nyert masszát rövid ideig állatjuk ós a kétszersültek módjára erősen sütjük. 2. Uj ipartermék gyanánt az 1. alatt igé­nyelt eljárás szerint előállított takarmány­lepények. PALLM HáMVÉNVT/(lWM»0 NYOMORA BUOAWOT"^

Next

/
Thumbnails
Contents