14529. lajstromszámú szabadalom • Sokszorosító készülék

Megjelent 1899. évi május .hó 29-én. MAGY. g|g KIR. SZABADALMI jfifi [ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 14529. szám. IX/e. OSZTÁLY. Sokszorosító készülék. FONSOLLE NOEL MAGÁNZÓ P Á R I S B A N. A szabadalom bejelentésének napja 1898 október hó 18-ika. Jelen találmány tárgyát oly készülék ké­pezi, melyen iratok, rajzok, tervek stb. sok­szorosítását egy megnedvesített gelatinelap segélyével eszközöljük. A találmány lényegét ezen gelatinelap­nak, vagy pergamentnek. posztónak, gelati­nozott papírnak, vagy bármely más sokszo rosító elemnek folytonos és önműködő meg­nedvesítése képezi. Ezen megnedvesítést az alábbiakban le­írandó berendezés végezi, megjegyezvén azonban, hogy más nedvesítő berendezések is alkalmazhatók a találmánybeli készülék­hez ; nevezetesen maga a nyomóhenger is lehet folyadéktartány gyanánt kiképezve, vagy valamely folyadéktartánnyal közlekedő föliilettel ellátva stb. A mellékelt rajzlapon a találmány tár­gya az 1-ső ábrában hosszmetszetben, a 2-dik áb­rának (A B C D E F) metszési vonala sze­rint, a 2-dik ábrában ugyanaz oldalnézetben, vi­lágosabb áttekinthetőség végett a nedve­sítökő elhagyásával van bemutatva. A gelatinnek állandó nedvesítésére szol­gáló alkatrészt egy porozus (b) műkőlap képezi, mely a következő arányban össze kevert alkatrészekből áll: Égetett gipsz- 900 g. Bariumszulfát ... ... 30 « Konyhasó 50 « Aluminiumszilikát ._. 20 « összesen 1000 g. Ezen rendkívül porozus és tökéletesen sima, egyenletes fölületet nyújtó műkőlapot az előzőleg vízzel megtöltött (a) edénybe helyezzük, mely a hajcsövesség törvényénél fogva az edényben levő vizet felszívja és fölső fölületére vezeti, hol az ezen föliilet­tel érintkező gelatinlemezt állandóan oly nedvesen tartja, mely a sokszorosításhoz szükséges. Az edényben lévő vizet bármely alkalmas tömlővel vagy más berendezések segélyével minden perczben lehet szaporí­tani, illetve pótolni. A (b) nedvesítő követ magába fogadó (a) edényt (c) keretben (d) bütykökre fektetjük, mely bütykök (e) karokra ékelve, (f) foga­zott szegment nyúlványaik közvetítésével (b) nedvesítő követ függélyes irányban le- és föl mozgatják, (f) fogazott szegmentekbe (g) sigah engerek kapaszkodnak, mely utóbbiak az egyik végén (j) ékelt fogaskerékkel bíró (i) tengelyre szerelve, a (h) forgattyúval kapcsolatos (jl) keréknek forgatása által jönnek működésbe.

Next

/
Thumbnails
Contents